Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 320
Toàn hệ thống: 10553
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

  KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

THÔNG BÁO

(V/v nộp Luận văn tốt nghiệp

lớp CD05TH & TC04DTCM)

 

 

1.    Thời hạn nộp Luận Văn Tốt Nghiệp hạn cuối là ngày 20/02/2009. Sau thời hạn trên sinh viên nào không nộp xem như chưa hoàn tất Luận văn Tốt nghiệp.

2.    Sinh viên nộp 2 cuốn Luận Văn (đóng bìa mạ vàng và theo format đã quy định).

3.    Sinh viên ghi 2 đĩa CD. Nội dung gồm:

v  Chỉ 1 file word duy nhất (bao gồm tất cả nội dung in của cuốn Luận văn Tốt nghiệp).

v  Một thư mục trong đó chứa file powerpoint bảo vệ trong Hội đồng.

v  Một thư mục chứa mã nguồn phần mềm.

v  Một thư mục chứa các tài liệu liên quan.

4.    Địa điểm nộp 2 cuốn Luận văn và 2 đĩa CD tại Phòng Giáo Vụ khoa CNTT.

 

                                                                         TP. HCM, ngày 05 tháng 02 năm 2009

                                                                                                      

 

Số lần xem trang : :4127
Nhập ngày : 06-02-2009
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Kết quả phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(22-03-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp - đợt tháng 3/2017(15-03-2017)

Thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(03-03-2017)

Biên bản họp xét duyệt đề cương chi tiết KLTN HK2/2016-2017(16-02-2017)

Thông báo Thời gian báo cáo và nộp KLTN HK1/2016-2017(13-02-2017)

Thông báo về việc xét tốt nghiệp, đợt tháng 12/2016(11-01-2017)

V/v làm KLTN HK2 năm học 2016-2017(16-12-2016)

Đơn cứu xét của sinh viên bị buộc thôi học học kỳ 2 năm học 2015-2016(07-12-2016)

Danh sách sinh viên bị Cảnh báo học vụ, Buộc thôi học, học kỳ 2 năm học 2015 - 2016(24-10-2016)

Danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017(20-10-2016)

Thông báo giải thưởng Nữ Sinh viên công nghệ thông tin năm 2016(19-10-2016)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai năm tám sáu chín