Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thời gian: 8h00, thứ 3, ngày 05/06/2018 Địa điểm: Phòng 205 – Tòa nhà Thiên Lý - ĐH Nông Lâm TP.HCM. KP 6 - P. Linh Trung - Q. Thủ Đức - TP. HCM

Thời gian: 8h00, thứ 3, ngày 05/06/2018 Địa điểm: Phòng 205 – Tòa nhà Thiên Lý - ĐH Nông Lâm TP.HCM. KP 6 - P. Linh Trung - Q. Thủ Đức - TP. HCM

Vừa qua nhằm nâng cao chất lượng chương trình đào tạo Ngành Công nghệ Thông tin đáp ứng với nhu cầu xã hội.

Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM tiến hành tổ chức buổi tọa đàm “Góp ý xây dựng chương trình đào tạo Ngành Công nghệ Thông tin đáp ứng nhu cầu xã hội và Lễ ký kết hợp tác với các Doanh nghiệp”.

 

Số lần xem trang : :153
Nhập ngày : 04-01-2019
Điều chỉnh lần cuối :04-01-2019

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(04-01-2019)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn không một tám bảy

Xem trả lời của bạn !