Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 

 

  Xem thông tin chi tiết tại đây

 

MaSV

HoLotSV TenSV Phai HaBacTN MaTChuan TENXLTN MaLop MaKhoa MaNganh DTBTN TCTong
10130031 Phan Quốc Hưng 0   DH10DT Khá DH10DT TH 52480201 2.51 141
12130089 Đặng Hữu Nghĩa 0   CD13TH Trung bình CD13TH TH 51480201 2.16 110
13130058 Nguyễn Thị Ngần 1   DH13DT Khá DH13DT TH 52480201 2.55 144
13130072 Phạm Nhựt Quang 0   DH13DT Trung bình DH13DT TH 52480201 2.26 141
13130105 Dương Anh Cát Tường 1   DH13DT Trung bình DH13DT TH 52480201 2.33 144
13130241 Lê Xuân Nguyên 0   DH13DT Khá DH13DT TH 52480201 2.60 140
13329161 Cồ Duy Quân 0   CD13TH Trung bình CD13TH TH 51480201 2.13 108
12130014 Trần Nhật Vũ Linh 0   DH12DT Trung bình DH12DT TH 52480201 2.21 143
12130099 Gìn Đức Quân 0   DH12DT Trung bình DH12DT TH 52480201 2.19 141
12130209 Trần Đăng Quý 0   DH12DT Khá DH12DT TH 52480201 2.58 142
12130345 Nguyễn An Toàn 0   DH12DT Trung bình DH12DT TH 52480201 2.03 142

 

Số lần xem trang : :299
Nhập ngày : 27-09-2018
Điều chỉnh lần cuối :27-09-2018

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Kết quả phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn ba chín một chín

Xem trả lời của bạn !