Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 327
Toàn hệ thống: 10602
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

  KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

THÔNG BÁO

(V/v học lại của các lớp hệ Đại học, Cao đẳng, Tại chức, Trung cấp)

 

 

Tất cả sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng, Tại chức và Trung cấp cần chú ý vấn đề học lại sau đây:

v     Phần thông báo dành cho tất cả sinh viên:

1.      Sinh viên cần theo dõi kỹ thời khóa biểu học của khóa sau. Nếu môn học mà mình nợ có trong thời khóa biểu của khóa sau thì sinh viên phải lên phòng Giáo vụ khoa để đăng ký đóng tiền môn học mà mình nợ cho Thư ký khoa (cô Trâm). Trong trường hợp này, sinh viên học ghép và thi ghép với lớp đó.

2.      Đối với những môn sinh viên nợ mà không có trong thời khóa biểu của khóa sau thì sinh viên đăng ký tên cho lớp trưởng biết môn mà mình còn nợ để lớp trưởng thống kê danh sách nợ. Tùy điều kiện cơ sở vật chất và giáo viên, khoa sẽ quyết định có mở lớp học lại riêng hay không. Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo của khoa. Nếu khoa mở lớp học lại riêng thì sinh viên lên đăng ký đóng tiền cho Thư ký khoa (cô Trâm). Trong trường hợp mở lớp học lại riêng thì sinh viên theo học và thi ở lớp học lại riêng này.

v     Phần thông báo dành cho lớp trưởng các lớp:

1.      Đề nghị lớp trưởng của tất cả các lớp thống kê lại danh sách nợ môn học bao gồm những thông tin sau đây và nộp gấp về cho Giáo vụ khoa (cô Trúc).

2.      Sau đây là mẫu thống kê:

 

Stt

Lớp

Tên môn học nợ

Mã SV nợ

Họ tên SV nợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               TP. HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2008

                          Trưởng Khoa                                                       Giáo Vụ

 

 

 

 

                     TS. Phạm Văn Tính                                          Lâm Thị Thanh Trúc

 

Số lần xem trang : :3993
Nhập ngày : 19-06-2008
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Kết quả phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(22-03-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp - đợt tháng 3/2017(15-03-2017)

Thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(03-03-2017)

Biên bản họp xét duyệt đề cương chi tiết KLTN HK2/2016-2017(16-02-2017)

Thông báo Thời gian báo cáo và nộp KLTN HK1/2016-2017(13-02-2017)

Thông báo về việc xét tốt nghiệp, đợt tháng 12/2016(11-01-2017)

V/v làm KLTN HK2 năm học 2016-2017(16-12-2016)

Đơn cứu xét của sinh viên bị buộc thôi học học kỳ 2 năm học 2015-2016(07-12-2016)

Danh sách sinh viên bị Cảnh báo học vụ, Buộc thôi học, học kỳ 2 năm học 2015 - 2016(24-10-2016)

Danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017(20-10-2016)

Thông báo giải thưởng Nữ Sinh viên công nghệ thông tin năm 2016(19-10-2016)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín ba năm bốn tám