Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 2576
Toàn hệ thống: 34643
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

   KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

THÔNG BÁO

(V/v phát bằng Tốt nghiệp các lớp -DH03DTH, DH03DTM, TC02DTKG)

 

 

 

1.          Các sinh viên đủ điều kiện Tốt nghiệp của lớp DH03DTH, DH03DTM, TC02DTKG đem đầy đủ các giấy tờ liên quan tới việc ký nhận bằng và trực tiếp lên phòng Đào Tạo (phòng số 8) gặp cô Tại để ký nhận bằng vào 2 ngày 25/6/2008 - 26/6/2008.

2.          Lễ phát bằng Tốt nghiệp được tổ chức vào lúc 8h thứ bảy ngày 28/6/2008 tại phòng họp số 1 (Nhà Thiên Lý).

 

 

 

                                                                TP. HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2008

                                                                     Trưởng Khoa

 

 

 

 

                                                                TS. Phạm Văn Tính

 

Số lần xem trang : :4160
Nhập ngày : 19-06-2008
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Kết quả phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(22-03-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp - đợt tháng 3/2017(15-03-2017)

Thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(03-03-2017)

Biên bản họp xét duyệt đề cương chi tiết KLTN HK2/2016-2017(16-02-2017)

Thông báo Thời gian báo cáo và nộp KLTN HK1/2016-2017(13-02-2017)

Thông báo về việc xét tốt nghiệp, đợt tháng 12/2016(11-01-2017)

V/v làm KLTN HK2 năm học 2016-2017(16-12-2016)

Đơn cứu xét của sinh viên bị buộc thôi học học kỳ 2 năm học 2015-2016(07-12-2016)

Danh sách sinh viên bị Cảnh báo học vụ, Buộc thôi học, học kỳ 2 năm học 2015 - 2016(24-10-2016)

Danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017(20-10-2016)

Thông báo giải thưởng Nữ Sinh viên công nghệ thông tin năm 2016(19-10-2016)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín tám bốn năm không