Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

   KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

THÔNG BÁO

(V/v phát bằng Tốt nghiệp các lớp -DH03DTH, DH03DTM, TC02DTKG)

 

 

 

1.          Các sinh viên đủ điều kiện Tốt nghiệp của lớp DH03DTH, DH03DTM, TC02DTKG đem đầy đủ các giấy tờ liên quan tới việc ký nhận bằng và trực tiếp lên phòng Đào Tạo (phòng số 8) gặp cô Tại để ký nhận bằng vào 2 ngày 25/6/2008 - 26/6/2008.

2.          Lễ phát bằng Tốt nghiệp được tổ chức vào lúc 8h thứ bảy ngày 28/6/2008 tại phòng họp số 1 (Nhà Thiên Lý).

 

 

 

                                                                TP. HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2008

                                                                     Trưởng Khoa

 

 

 

 

                                                                TS. Phạm Văn Tính

 

Số lần xem trang : :4403
Nhập ngày : 19-06-2008
Điều chỉnh lần cuối :

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bảy sáu năm chín

Xem trả lời của bạn !