Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG & ĐẠI HỌC: 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN: 

 

  Xây dựng trên cơ sở chương trình đào tạo Công nghệ thông tin của ĐH Rice, viện MIT và các chứng chỉ quốc tế CCNA, CCNP, MSCE, SCJP, lập trình viên Aptech.

  Thường xuyên cập nhạt bài giảng, chương trình ch phù hợp với tốc độ phát triển CNTT nước ta và thế giới.

  Định hướng phát triển mã nguồn mở: Java và các công nghệ trên nền tảng Java, PHP.

  Sinh viên được trang bị các công nghệ mới nhất để viết phần mềm: AJAX, JSF, Spring, Strust, Hibernate, UML, XML,…

  80% các môn học được UNIMAS công nhận

  Quản lý đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000

 

Số lần xem trang : :12127
Nhập ngày : 13-05-2008
Điều chỉnh lần cuối :26-12-2012

Khung Chương trình đào tạo áp dụng từ năm 2014(10-11-2016)

Chương trình đào tạo áp dụng từ năm 2014 (Sơ đồ cây, cập nhật ngày 9/12/15)(02-12-2014)

Chương Trình Đào Tạo Mẫu (Đại học - Cao đẳng) năm 2013(19-09-2013)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy ba ba hai ba

Xem trả lời của bạn !