Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Hiện nay Khoa công nghệ thông tin Trường đại học Nông Lâm tổ chức đào tạo các hệ sau:

HỆ ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN [NLS 104]  

   Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân đại học chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu của ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, phục vụ cho sự nghiệp hóa và hiện đại hóa  đất nước và phục vụ nhu cầu xuất khẩu lao động.

Trong quá trình học, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản về các ngôn ngữ lập trình, cấu trúc máy tính và cấu trúc dữ liệu, các hệ điều hành và hệ máy tính, cơ sở dữ liệu, công nghệ phần mềm.

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Việc làm sau khi tốt nghiệp: Cử nhân Công nghệ Thông tin có thể trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp, thiết kế, cài đặt, quản trị mạng máy tính; thiết kế, cài đặt và quản trị các hệ cơ sở dữ liệu trên mạng; thiết kế và quản trị Website. 

HỆ CAO ĐẲNG TIN HỌC [NLS, C65]

(không tổ chức thi, lấy điểm kế cận điểm trúng tuyển đại học- khối A để xét)

   Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân cao đẳng tin học nắm vững cơ sở lý thuyết, thành thạo kỹ năng thực hành, có khả năng hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng, quản lý và phát triển hệ thống mạng Intranet, Internet, các dịch vụ Web, cũng như tham gia trong lĩnh vực công nghệ phần mềm; có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin một cách có hiệu quả vào việc thiết kế cơ sở dữ liệu, quản lý sản xuất kinh doanh,… cũng như ứng dụng khoa học thông tin địa lý vào việc nghiên cứu quản lý, quy hoạch sử dụng nguồn tài nguyên nông-lâm-ngư nghiệp, đánh giá tác động môi trường, quy hoạch và quản lý đất đai.

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

      Sinh viên tốt nghiệp bậc Cao đẳng thuộc loại khá giỏi sẽ được ưu tiên xét chuyển tiếp liên thông sang bậc Đại học ngành công nghệ thông tin của trường ngay sau khi tốt nghiệp.

HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VỀ TIN HỌC VÀ TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

(xét tuyển qua thi tuyển với hai môn thi Toán, Vật lý hoặc xét tuyển lấy điểm kế cận điểm xét tuyển đại học và cao đẳng cùng khối khi còn chỉ tiêu, theo quy định của Bộ)

 

 

Số lần xem trang : :8880
Nhập ngày : 13-05-2008
Điều chỉnh lần cuối :13-05-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy năm tám không một

Xem trả lời của bạn !