Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM
Trong thời gian vừa rồi PĐT có nhận và tổng hợp các đơn cứu xét của sinh viên bị buộc thôi học.
 
PĐT đã tổng hợp trình BGH xem xét, và BGH đã đồng ý cho các sinh viên trong danh sách được tiếp tục học tại trường.
 
Các sinh viên trên sẽ bị chuyển xuống cảnh báo lần 2, nếu học kỳ sau vẫn bị cảnh báo học vụ lần nữa thì sẽ không được cứu xét.
 
Xem danh sách bên dưới.

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC TIẾP TỤC HỌC
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016
STT MÃ SV HỌ TÊN SV LỚP KHOA DIỆN CẢNH BÁO
1 13329111 Bùi Văn Minh CD13TH TH Cảnh báo học vụ lần 3
1 13329195 Huỳnh Phước Thành CD13TH TH Cảnh báo học vụ lần 3
3 12344172 Trịnh Hữu Nghĩa CH12CI TH Cảnh báo học vụ lần 3
4 11130026 Đặng Ngọc Tiến DH11DT TH Cảnh báo học vụ lần 3
5 11130009 Nguyễn Việt Hồng DH11DT TH Cảnh báo học vụ lần 3
6 12130281 Trần Hoàng Phúc DH12DT TH Cảnh báo học vụ lần 3
7 12130128 Trần Nguyễn Chí Thiện DH12DT TH Cảnh báo học vụ lần 3
8 13130010 Ngô Xuân Dũng DH13DT TH Cảnh báo học vụ lần 3
9 14130312 Phan Quang Tâm DH14DTB TH Cảnh báo học vụ lần 3

Số lần xem trang : :1986
Nhập ngày : 07-12-2016
Điều chỉnh lần cuối :

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bốn một ba sáu

Xem trả lời của bạn !