Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tại chức Kiên Giang khóa 28, tổng số sinh viên: 89

Lớp: TC02DTKG

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú
1 02230001 Nguyễn Nhật Lan Anh      
2 02230002 Vương Ân      
3 02230087 Trịnh Hồng Bắc      
4 02230003 Đặng Thị Vi Băng      
5 02230004 Nguyễn Minh Chánh      
6 02230005 Ngô Thị Dùng      
7 02230006 Trần Thị Yến Duyên      
8 02230084 Lê Văn Dự      
9 02230007 Ngô Thùy Dương      
10 02230008 Nguyễn Văn Đội      
11 02230009 Bùi Hà Đông      
12 02230010 Nguyễn Thành Đông      
13 02230011 Vương Minh Đức      
14 02230012 Trần Thị Ngọc Hà      
15 02230013 Võ Thị Mỹ Hạnh      
16 02230014 Đỗ Thị Thúy Hằng      
17 02230015 Lại Thúy Hằng      
18 02230016 Lưu Tôn Hén      
19 02230020 Thái Trung Hiên      
20 02230017 Nguyễn Văn Hiền      
21 02230018 Dương Thị ánh Hiếu      
22 02230019 Lưu Trung Hiếu      
23 02230021 Nguyễn Văn Hòa      
24 02230022 Quách Việt Hòa      
25 02230023 Nguyễn Quốc Hưng      
26 02230025 Lương Thị Xuân Hương      
27 02230024 Lưu Thiên Hương      
28 02230026 Đỗ Thu Hường      
29 02230028 Nguyễn Xuân Khải      
30 02230027 Trần Quang Khải      
31 02230030 Lê Hoàng Tuyết Khanh      
32 02230029 Nguyễn Việt Nam Khanh      
33 02230031 Nguyễn Quan Khánh      
34 02230032 Nguyễn Trung Kiên      
35 02230033 Huỳnh Tuấn Kiệt      
36 02230088 Lý Thiên Kim      
37 02230034 Trương Minh Lâm      
38 02230035 Lâm Mỹ Linh      
39 02230036 Phan Trường Linh      
40 02230037 Phan Thị Hồng Loan      
41 02230038 Lý Cẩm Long      
42 02230039 Trần Minh Long      
43 02230040 Chiêm Tài Lợi      
44 02230041 Trần Minh Mẫn      
45 02230044 Phạm Thị Thúy Ngân      
46 02230043 Quách Thu Ngân      
47 02230042 Võ Thị Kim Ngân      
48 02230045 Lê Thị Ngỡ      
49 02230046 Nguyễn Công Nhịn      
50 02230047 Vương Thị ý Như      
51 02230048 Phạm Lệ Ny      
52 02230049 Nguyễn Phong Phú      
53 02230085 Dương Trần Phúc      
54 02230050 Lê Công Phúc      
55 02230051 Lê Hữu Phúc      
56 02230052 Trần Minh Phượng      
57 02230053 Trần Kim Sang      
58 02230054 Trịnh Mỹ Sen      
59 02230055 Phạm Hiền Sĩ      
60 02230089 Danh Minh Sung      
61 02230056 Võ Chí Tài      
62 02230057 Vũ Tấn Tài      
63 02230058 Phù Cơ Tạo      
64 02230060 Mai Thanh Tâm      
65 02230059 Nguyễn Minh Tâm      
66 02230061 Huỳnh Văn Thái      
67 02230062 Nguyễn Thị Phương Thảo      
68 02230063 Trầm Phương Thảo      
69 02230064 Trần Thanh Thảo      
70 02230065 Trần Thị Thanh Thảo      
71 02230066 Nguyễn Thị Thắm      
72 02230067 Cao Văn Thẳng      
73 02230068 Tạ Văn Tho      
74 02230069 Nguyễn Thị Bích Thủy      
75 02230070 Nguyễn Thị Phương Thy      
76 02230071 Trần Thị Mỹ Tiên      
77 02230072 Nguyễn Nhật Tiến      
78 02230074 Huỳnh Thị Thu Trang      
79 02230073 Lê Ngọc Huỳnh Trang      
80 02230075 Nguyễn Thu Trang      
81 02230076 Võ Thu Trang      
82 02230077 Nguyễn Đông Triều      
83 02230078 Nguyễn Văn Tuấn      
84 02230079 Đổng Thanh Tùng      
85 02230080 Trần Ngọc Tuyết      
86 02230086 Nguyễn Thị Tú Uyên      
87 02230081 Võ Thị Hồng Vân      
88 02230082 Lâm Thị Hoàng ý      
89 02230083 Hoàng Yến

Số lần xem trang : :4347
Nhập ngày : 26-04-2008
Điều chỉnh lần cuối :

Danh sách lớp TC06DT(26-04-2008)

Danh sách lớp TC03DTBD(26-04-2008)

Danh sách lớp TC03DT(26-04-2008)

Danh sách lớp TC05DTDN(26-04-2008)

Danh sách lớp TC04DTCM(26-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp TC04DTBN(26-04-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám sáu chín bảy tám

Xem trả lời của bạn !