Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tại chức khóa 32, tổng số sinh viên: 50

Lớp: TC06DT

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú
1 06230101 Nguyễn Nhật Anh      
2 06230103 Nguyễn Thị Bình      
3 06230147 Võ Văn Cảnh      
4 06230150 Trần Minh Căn      
5 06230104 Nguyễn Văn Chiến      
6 06230105 Huỳnh Quốc Dũng      
7 06230151 Lê Tấn Đạt      
8 06230106 Trần Hải Đăng      
9 06230107 Trần Văn Đức      
10 06230108 Lê Minh Được      
11 06230109 Nguyễn Thanh Hải      
12 06230110 Lý Trung Hiếu      
13 06230149 Phạm Trung Hiếu      
14 06230111 Hoàng Đình Hội      
15 06230113 Huỳnh Văn Khả      
16 06230112 Nguyễn Thị Phương Khanh      
17 06230114 Huỳnh Quốc Khởi      
18 06230115 Y Hen Ktla      
19 06230116 Nguyễn Thị Ngọc Linh      
20 06230117 Nguyễn Thành Lượng      
21 06230118 Nguyễn Ngọc Minh      
22 06230119 Nguyễn Ngọc Nguyên      
23 06230120 Đỗ Viết Nhưng      
24 06230121 Lê Tuấn Phi      
25 06230153 Nguyễn Ngọc Sơn      
26 06230122 Phạm Khắc Tân      
27 06230125 Phạm Minh Thà      
28 06230123 Trần Minh Thanh      
29 06230124 Trịnh Huy Thanh      
30 06230126 Nguyễn Chí Thành      
31 06230127 Đỗ Thị Thiện      
32 06230128 Dương Quang Thọ      
33 06230145 Lê Đức Thọ      
34 06230129 Trần Hoàng Thống      
35 06230131 Kiều Thị Thanh Thúy      
36 06230132 Nguyễn Thị Thúy      
37 06223565 Phạm Đăng Thưởng      
38 06230133 Huỳnh Quốc Toàn      
39 06230135 Chu Sơn Trà      
40 06230137 Châu Minh Trung      
41 06230136 Đặng Danh Trung      
42 06230138 Trần Nhật Trường      
43 06230152 Nguyễn Anh Tuấn      
44 06230139 Nguyễn Hữu Anh Tuấn      
45 06230140 Nguyễn Thanh Tuấn      
46 06230134 Nguyễn Hoàng Túy      
47 06230143 Lê Thanh Việt      
48 06230141 Đỗ Quang Vinh      
49 06230142 Phạm Cao Vinh      
50 06230144 Võ Đắc Xuyên

Số lần xem trang : :4375
Nhập ngày : 26-04-2008
Điều chỉnh lần cuối :

Danh sách lớp TC02DTKG(26-04-2008)

Danh sách lớp TC03DTBD(26-04-2008)

Danh sách lớp TC03DT(26-04-2008)

Danh sách lớp TC05DTDN(26-04-2008)

Danh sách lớp TC04DTCM(26-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp TC04DTBN(26-04-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bảy chín tám tám

Xem trả lời của bạn !