Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tại chức khóa 29, tổng số sinh viên: 56

Lớp: TC03DT

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú
1 03230001 Hứa Hồng An      
2 03230002 Mai Lê Thúy An      
3 03230003 Vũ Tuấn Anh      
4 03230004 Trương Văn Bình      
5 03230008 Lê Ngọc Châu      
6 03230009 Nguyễn Thành Châu      
7 03230006 Nguyễn Hữu Có      
8 03230005 Nguyễn Công Cương      
9 03230010 Nguyễn Trần Hữu Danh      
10 03230021 Đặng Quốc Duy      
11 03230011 Đặng Thị Duyên      
12 03230012 Lương Tấn Đạt      
13 03230013 Phan Thanh Điền      
14 03230014 Trần Thị Hồng Hân      
15 03230016 Trịnh Thị Hiền      
16 03230017 Nguyễn Đức Hiếu      
17 03230018 Trần Trung Hiếu      
18 03230019 Phạm Thị Hoa      
19 03230020 Tô Thanh Hòa      
20 03230015 Hà Nhật Hồng      
21 03230022 Nguyễn Thị Huyền      
22 03230023 Hoàng Xuân Khiêm      
23 03230024 Ngô Hữu Anh Khoa      
24 03230025 Nguyễn Minh Khoa      
25 03230026 Vũ Đình Khoa      
26 03230027 Nguyễn Khắc Lâm      
27 03230028 Đào Quang Liêm      
28 03230029 Nguyễn Viết Liên      
29 03230030 Nguyễn Ngọc Linh      
30 03230031 Nguyễn Hồng Long      
31 03230032 Trần Thế Minh      
32 03230034 Dương Thị Trà My      
33 03230033 Vương Thuận Mỹ      
34 03230038 Dương Thúy Nga      
35 03230035 Lê Thị Kim Ngân      
36 03230036 Nguyễn Trung Ngân      
37 03230037 Trần Lâm Ngân      
38 03230039 Mã Thị Mỹ Ngọc      
39 03230040 Nguyễn Sinh Nhân      
40 03230042 Nguyễn Quốc Phi      
41 03230057 Phùng Vũ Phong      
42 03230043 Trần Nhựt Phong      
43 03230044 Võ Tấn Phong      
44 03230041 Trần Phương      
45 03230046 Phạm Thị Thanh Thúy      
46 03230045 Nguyễn Xuân Tình      
47 03230050 Nguyễn Cảnh Toàn      
48 03230051 Nguyễn Thị Thảo Trang      
49 03230053 Nguyễn Thị Ngọc Trinh      
50 03230054 Nguyễn Thành Trung      
51 03230052 Nguyễn Khắc Trường      
52 03230049 Nguyễn Thị Cẩm Tú      
53 03230055 Nguyễn Khắc Tuấn      
54 03230047 Phan Trương Minh Tùng      
55 03230048 Trương Thanh Tùng      
56 03230056 Nguyễn Quốc Việt

Số lần xem trang : :4275
Nhập ngày : 26-04-2008
Điều chỉnh lần cuối :

Danh sách lớp TC02DTKG(26-04-2008)

Danh sách lớp TC06DT(26-04-2008)

Danh sách lớp TC03DTBD(26-04-2008)

Danh sách lớp TC05DTDN(26-04-2008)

Danh sách lớp TC04DTCM(26-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp TC04DTBN(26-04-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một không ba năm ba

Xem trả lời của bạn !