Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tại chức Đồng Nai khóa 31, tổng số sinh viên: 98

Lớp: TC05DTDN

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú
1 05230001 Mai Lường Xuân Anh      
2 05222252 Trần Thị Tuyết Anh      
3 05230002 Nguyễn Quốc Bảo      
4 05222254 Lưu Đại Bằng      
5 05230003 Phạm Xuân Bất      
6 05230006 Phan Trí Bình      
7 05230005 Trương Phương Bình      
8 05230008 Lê Văn Châu      
9 05230007 Phan Thành Châu      
10 05230009 Nguyễn Thanh Chiến      
11 05230010 Nguyễn Thị Thu Cúc      
12 05230011 Phan Thị Dung      
13 05230012 Nguyễn Anh Dũng      
14 05230013 Trần Trung Dũng      
15 05230015 Lâm Tường Duy      
16 05230014 Nguyễn Hữu Duy      
17 05230016 Nguyễn Trường Đĩnh      
18 05230018 Nguyễn Trường Giang      
19 05230017 Trương Thanh Giang      
20 05230019 Đổ Duy Hảo      
21 05230020 Bùi Minh Hậu      
22 05230096 Phạm Minh Hiến      
23 05230022 Lê Văn Hoàng      
24 05230021 Nguyễn Lê Minh Hoàng      
25 05230023 Nguyễn Thị Mỹ Hồng      
26 05230024 Hồng Thị Huệ      
27 05230025 Trần Phi Hùng      
28 05230026 Hoàng Tiến Huy      
29 05230027 Quách Thị Thanh Huyền      
30 05230030 Đặng Thành Hưng      
31 05230031 Giã Tú Hưng      
32 05230029 Nguyễn Thanh Hưng      
33 05230028 Trần Thái Hưng      
34 05230032 Huỳnh Thị Thanh Hương      
35 05230033 Phan Thị Thanh Hương      
36 05230034 Lê Công Khánh      
37 05230035 Phan Đăng Khoa      
38 05230097 Phạm Văn Kiên      
39 05230038 Võ Hoàng Lâm      
40 05230039 Võ Sĩ Lâm      
41 05230037 Vũ Đức Lâm      
42 05230040 Võ Trọng Lẫy      
43 05230041 Lê Hồng Linh      
44 05230042 Phan Trần Long      
45 05230102 Đỗ Hùng Minh      
46 05230043 Huỳnh Anh Minh      
47 05230044 Nguyễn Lê Minh      
48 05230045 Lê Thị Quỳnh Nga      
49 05230046 Nguyễn Thái Ngọc      
50 05230047 Đoàn Khắc Nguyện      
51 05230048 Nguyễn Chí Nhân      
52 05230049 Lê Bá Nhẫn      
53 05230098 Nguyễn Văn Nhu      
54 05230051 Đặng Văn Phong      
55 05230050 Loan Hoàng Phong      
56 05230053 Trần Minh Phước      
57 05230054 Khuất Duy Phương      
58 05230055 Vũ Thị Lệ Quyên      
59 05230056 Đào Bá Quyền      
60 05230099 Nguyễn Quang Sáng      
61 05230057 Trần Châu Sơn      
62 05230059 Trần Đoàn Xuân Sơn      
63 05230058 Trịnh Vũ Thanh Sơn      
64 05230060 Trần Quốc Sỹ      
65 05230062 Lê Thành Tài      
66 05230061 Phạm Tân Tài      
67 05230063 Đỗ Doãn Tạo      
68 05230064 Nguyễn Văn Tâm      
69 05230066 Nguyễn Hữu Tân      
70 05230065 Vũ Ngọc Duy Tân      
71 05230067 Phan Hoài Thanh      
72 05230068 Nguyễn Chí Thắng      
73 05230069 Nguyễn Ngọc Thắng      
74 05230070 Phan Tiến Thi      
75 05230071 Nguyễn Phước Thọ      
76 05230073 Vũ Hiếu Thuận      
77 05230074 Phan Thị Thủy      
78 05230075 Nguyễn Đức Thụy      
79 05230077 Phan Văn Tiền      
80 05230076 Vưu Tấn Tiền      
81 05230078 Lê Minh Tiến      
82 05230079 Vũ Anh Trà      
83 05230080 Trần Quốc Trung      
84 05230081 Châu Anh Tú      
85 05230082 Huỳnh Nhật Tú      
86 05230083 Huỳnh Anh Tuấn      
87 05230085 Nguyễn Đức Tuấn      
88 05230086 Trần Văn Tuấn      
89 05230084 Võ Ngọc Anh Tuấn      
90 05230087 Trịnh Nguyễn Thanh Tùng      
91 05230088 Nguyễn Thanh Tuyền      
92 05230089 Trần Thị Tuyết      
93 05230090 Lê Hồng Việt      
94 05230091 Lê Quang Việt      
95 05230092 Phạm Quốc Việt      
96 05230093 Đặng Văn Vinh      
97 05230094 Nguyễn Xuân Vinh      
98 05230095 Lê Thanh Vũ

Số lần xem trang : :4706
Nhập ngày : 26-04-2008
Điều chỉnh lần cuối :

Danh sách lớp TC02DTKG(26-04-2008)

Danh sách lớp TC06DT(26-04-2008)

Danh sách lớp TC03DTBD(26-04-2008)

Danh sách lớp TC03DT(26-04-2008)

Danh sách lớp TC04DTCM(26-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp TC04DTBN(26-04-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm hai tám bảy ba

Xem trả lời của bạn !