Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tại chức Cà Mau khóa 30, tổng số sinh viên: 108

Lớp: TC04DTCM

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú
1 04230201 Nguyễn Thái Minh An      
2 04230202 Nguyễn Thị Thúy An      
3 04230203 Nguyễn Trường An      
4 04230205 Đặng Như Mạnh Anh      
5 04230204 Nguyễn Hoàng Anh      
6 04230206 Lê Đại Ân      
7 04230207 Bào Hải Âu      
8 04230208 Bùi Hải Âu      
9 04230209 Nguyễn Thị Như Bình      
10 04230210 Trần Trúc Chi      
11 04230212 Phạm Văn Chương      
12 04230211 Thái Đắc Chương      
13 04230213 Lê Văn Chưởng      
14 04230214 Lâm Chí Cường      
15 04230215 Nguyễn Quốc Cường      
16 04230216 Trần Quốc Cường      
17 04230217 Huỳnh Quốc Danh      
18 04230219 Huỳnh Phương Diễm      
19 04230218 Nguyễn Kiều Diễm      
20 04230220 Phan Thị Diễm      
21 04230221 Lê Thanh Duy      
22 04230222 Nguyễn Chí Dững      
23 04230223 Võ Vi Xuân Đào      
24 04230224 Nguyễn Thị Đẳng      
25 04230225 Lâm Tấn Điền      
26 04230226 Nguyễn Thị Ngọc Điệp      
27 04230227 Kiều Văn Đoan      
28 04230228 Nguyễn Trúc Giang      
29 04230229 Huỳnh Thị Hồng Giao      
30 04230230 Hồ Châu Hải      
31 04230231 Lý Thanh Hải      
32 04230232 Nguyễn Thanh Hải      
33 04230233 Phan Nguyễn Đình Hảo      
34 04230234 Hồ Thị Thúy Hằng      
35 04230235 Nguyễn Bá Hân      
36 04230236 Oõng Như Hiền      
37 04230237 Hồ Thanh Hiện      
38 04230238 Ngtuyễn Vũ Hiệp      
39 04230239 Trần Thanh Hòa      
40 04230240 Võ Văn Hóa      
41 04230241 Phạm Văn Hoàng      
42 04230308 Nhan Văn Hùng      
43 04230307 Huỳnh Thanh Huy      
44 04230242 Ngô Nghĩa Hữu      
45 04230243 Phan Minh Kha      
46 04230244 Trần Quang Khái      
47 04230245 Lê Duy Khánh      
48 04230246 Trần Quốc Khánh      
49 04230247 Dương Khôi      
50 04230248 Trần Hoàng Khởi      
51 04230249 Ngô Hoàng Kiếm      
52 04230250 Trương Minh Kiên      
53 04230251 Võ Trung Kiên      
54 04230252 Lữ Văn Lai      
55 04230253 Nguyễn Thanh Lam      
56 04230254 Nguyễn Văn Lành      
57 04230255 Nguyễn Thế Lân      
58 04230256 Võ Khắc Lịch      
59 04230257 Huỳnh Thị Bích Liễu      
60 04230258 Phan Nhật Linh      
61 04230306 Trang Huỳnh Linh      
62 04230259 Nguyễn Thu Lũng      
63 04230260 Vương Văn Mảnh      
64 04230261 Đinh Quang Minh      
65 04230262 Nguyễn Uựt Mười      
66 04230263 Châu Ngọc Nâu      
67 04230264 Phan Thu Ngân      
68 04230265 Nhan Anh Nguyên      
69 04230266 Nguyễn Văn Nguyện      
70 04230267 Phạm Thị Nhi      
71 04230268 Đỗ Thế Như      
72 04230305 Châu Hòa Phong      
73 04230269 Phùng Hoàng Phong      
74 04230271 Dương Thanh Phương      
75 04230272 Nguyễn Vũ Phương      
76 04230270 Trần Duy Phương      
77 04230273 Sầm Hồng Quân      
78 04230274 Huỳnh Tấn Tài      
79 04230275 Nguyễn Trí Tâm      
80 04230276 Nguyễn Thị Tem      
81 04230277 Đỗ Hoài Thanh      
82 04230279 Huỳnh Thanh Thảo      
83 04230278 Trương Thị Phương Thảo      
84 04230280 Phùng Hồng Thắm      
85 04230281 Trần Văn Thật      
86 04230282 Lê Chí Thép      
87 04230283 Nguyễn Mộng Thi      
88 04230284 Nguyễn Phước Thịnh      
89 04230285 Trần Thanh Thoảng      
90 04230286 Khổng Chí Thông      
91 04230287 Nguyễn Hữu Thông      
92 04230288 Lê Thị Thu      
93 04230289 Tô Ngọc Phương Thùy      
94 04230290 Lê Thủy Tiên      
95 04230291 Phan Hoàng Tiến      
96 04230292 Đào Trọng Tính      
97 04230293 Nguyễn Trung Toàn      
98 04230294 Mai Hoàng Tới      
99 04230296 Cao Trần Xuân Trang      
100 04230295 Lưu Quốc Trạng      
101 04230297 Huỳnh Thị Thu Trân      
102 04230298 Lê Văn Trí      
103 04230299 Nguyễn Thành Trung      
104 04230300 Võ Viết Trung      
105 04230301 Trương Hoàng Tuấn      
106 04230302 Phạm Văn Tuyền      
107 04230303 Đoàn Bích Vân      
108 04230304 Lê Thanh Vũ  

Số lần xem trang : :4328
Nhập ngày : 26-04-2008
Điều chỉnh lần cuối :26-04-2008

Danh sách lớp TC02DTKG(26-04-2008)

Danh sách lớp TC06DT(26-04-2008)

Danh sách lớp TC03DTBD(26-04-2008)

Danh sách lớp TC03DT(26-04-2008)

Danh sách lớp TC05DTDN(26-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp TC04DTBN(26-04-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám không ba hai bảy

Xem trả lời của bạn !