Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tại chức xxx khóa 30, tổng số sinh viên: 90

Lớp: TC04DTBN

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú
1 04230101 Nguyễn Văn An      
2 04230102 Phan Thế Bảo      
3 04230103 Nguyễn Xuân Bình      
4 04230193 Nguyễn Thị Châu      
5 04230192 Nguyễn Di      
6 04230104 Đỗ Thị Diệu      
7 04230105 Nguyễn Vương Thiên Duy      
8 04230106 Đồng Thị Phương Duyên      
9 04230108 Huỳnh Thị Kim Đào      
10 04230107 Phan Hồng Đăng      
11 04230110 Nguyễn Thanh Định      
12 04230191 Nguyễn Văn Đô      
13 04230109 Lê Hoàng Đông      
14 04230113 Ngô Thị Thu Hà      
15 04230112 Nguyễn Thị Hải Hà      
16 04230114 Lương Nguyên Vinh Hải      
17 04230111 Nguyễn Ngọc Hạnh      
18 04230115 Huỳnh Hoàng Hảo      
19 04230116 Đỗ Thanh Hiền      
20 04230117 Nguyễn Văn Hiệp      
21 04230118 Lê Thị Hiếu      
22 04230119 Phan Trung Hiếu      
23 04230120 Hồ Thiện Hoàn      
24 04230121 Nguyễn Quốc Hội      
25 04230122 Nguyễn Nhất Hùng      
26 04230123 Huỳnh Nguyễn Đăng Huy      
27 04230124 Ngô Thúc Huy      
28 04230125 Lê Công Khanh      
29 04230126 Võ Trọng Khiêm      
30 04230127 Nguyễn Ngọc Khoa      
31 04230129 Bùi Ngọc Lâm      
32 04230128 Phạm Đăng Lâm      
33 04230130 Nguyễn Khánh Lập      
34 04230132 Đặng Thị Phương Linh      
35 04230131 Hà Thị Diệu Linh      
36 04230133 Lê Thị Thùy Linh      
37 04230134 Lê Xuân Lợi      
38 04230135 Lê Thị Xuân Mai      
39 04230136 Phan Quốc Mạnh      
40 04230137 Bùi Hồ Nguyên      
41 04230138 Trần Thị Minh Nguyệt      
42 04230139 Nguyễn Thế Nhân      
43 04230140 Nguyễn Thị Yến Nhung      
44 04230141 Nguyễn Quốc Oai      
45 04230190 Trương Vĩnh Phan      
46 04230142 Lê Đoàn Phong      
47 04230143 Mai Thế Phong      
48 04230145 Nguyễn Như Phú      
49 04230144 Phan Công Phục      
50 04230146 Nguyễn Trần Anh Quốc      
51 04230147 Nguyễn Minh Soái      
52 04230148 Thái Văn Sơn      
53 04230152 Trần Hồng Thái      
54 04230153 Trương Quang Thái      
55 04230189 Nguyễn Hồ Hoàng Thanh      
56 04230194 Nguyễn Ngọc Thanh      
57 04230149 Trần Minh Thanh      
58 04230154 Nguyễn Thị Hương Thảo      
59 04230150 Đặng Thị Thắm      
60 04230151 Đỗ Hoàng Thắng      
61 04230155 Nguyễn Thẩm Thi      
62 04230160 Phạm Phúc Thịnh      
63 04230156 Nguyễn Ngọc Tho      
64 04230159 Đặng Ngọc Thuận      
65 04230157 La Thị Bích Thuận      
66 04230158 Trần Đức Thuận      
67 04230161 Bùi Thị Thanh Thủy      
68 04230162 Đặng Thị Thủy      
69 04230164 Trần Văn Thức      
70 04230163 Bùi Thị Bích Thương      
71 04230165 Võ Thanh Tịnh      
72 04230168 Phạm Thị Ngọc Trích      
73 04230167 Trần Ngọc Đăng Triều      
74 04230169 Nguyễn Khánh Trình      
75 04230171 Lê Hoài Trung      
76 04230188 Võ Văn Trung      
77 04230173 Trần Hàng Trưởng      
78 04230176 Ngô Thanh Tú      
79 04230174 Hoàng Anh Tuấn      
80 04230175 Lê Quốc Bảo Tuấn      
81 04230178 Nguyễn Thanh Tùng      
82 04230177 Trần Quang Nhật Tùng      
83 04230179 Nguyễn Mạnh Tuyên      
84 04230180 Nguyễn Quốc Tuyên      
85 04230182 Nguyễn Thị Hồng Vân      
86 04230181 Nguyễn Vũ Đường Vân      
87 04230187 Văn Thụy Thúy Vân      
88 04230184 Nguyễn Hoàng Việt      
89 04230185 Nguyễn Hoài Vũ      
90 04230186 Nguyễn Thị Minh Yến    

Số lần xem trang : :4404
Nhập ngày : 26-04-2008
Điều chỉnh lần cuối :26-04-2008

Danh sách lớp TC02DTKG(26-04-2008)

Danh sách lớp TC06DT(26-04-2008)

Danh sách lớp TC03DTBD(26-04-2008)

Danh sách lớp TC03DT(26-04-2008)

Danh sách lớp TC05DTDN(26-04-2008)

Danh sách lớp TC04DTCM(26-04-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba một tám ba năm

Xem trả lời của bạn !