Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 

ThS. Mai Anh Thơ

Năm sinh : 1979

Chức vụ: Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin

Email:  tho@hcmuaf.edu.vn

 

Các môn học phụ trách: Lập trình web, Lập trình Java, Cơ sở dữ liệu, Phân tích thiết kế hệ thống, An toàn và bảo mật hệ thống

 

Các công trình nghiên cứu khoa học, các bài báo, tạp chí đã công bố:

·        Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Hệ thống thăm dò mức độ hài lòng của người học về các môn học, nghiệm thu tháng 12/1007.

 

Các đề tài đã hướng dẫn:

·        Chi N.T.K, Hong D.T.M, Tien N.T, Thien N.C, Tìm hiểu bộ thư viện JCE Taglib và xây dựng hệ thống cấp bằng điện tử cho sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Nông Lâm, Tp. HCM, tháng 12 năm 2007

·        Ngan N.T, Oanh B.N.H, Thanh L.D, Tra H.T.T, Ứng dụng SAML vào kỹ thuật Single Sign On, tháng 12 năm 2007

·        Dang N.H, Loan N.T.T, Thai N.P.V, Thao C.T, Tìm hiểu PHP và ứng dựng xây dựng website và forum cho đoàn khoa CNTT, tháng 12 năm 2007

·        Chien T. Q, Duc N.A, Nhan N.T, Nguyen N.T.T, Tìm hiểu công nghệ Ajax và xây dựng website bán điện thọai di động, tháng 12 năm 2007

·        Hieu L.T, Khanh N.V.N, Ngan V.T.K, Si P.H, Tìm hiểu ngôn ngữ Ruby và web framework Ruby on Rail, tháng 12 năm 2007

·        Chau H.T.M, Tuyen T.D, Hệ thống quản lý điểm cho khoa CNTT, Tháng 7 năm 2006

·        Duy N., Sang N.V.T., Hệ thống quản lý thông tin nội bộ cho trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh Bình Thuận, Tháng 7 năm 2006

·        Tuyen , Duy L.P., Mai N.T., Hệ thống quản lý kho cho công ty thép Cẩm Nguyên, Tháng 7 năm 2006

·        Son T.T.T, Ha, Dung N.T, Hệ thống quản lý đoàn viên cho khoa CNTT, Tháng 9 năm 2005

 

Số lần xem trang : :6081
Nhập ngày : 26-04-2008
Điều chỉnh lần cuối :28-04-2008

Xuất hiện virus mới tấn công Windows(02-12-2008)

Xây dựng hệ thống website tìm kiếm(02-12-2008)

Xây dựng hệ thống quản trị nội bộ cho 1 doanh nghiệp sản xuất(02-12-2008)

SOA(02-12-2008)

Hệ thống biên tập câu hỏi trắc nghiệm(02-12-2008)

Focused Crawler(02-12-2008)

Phân tích dữ liệu & data warehouse trong SQL Server 2005 & ứng dụng(02-12-2008)

VPN & bảo mật VPN(02-12-2008)

Hệ thống quản lý bất động sản TP. HCM(02-12-2008)

Tìm hiểu kỹ thuật đóng gói phần mềm & xây dựng ứng dụng đóng gói(02-12-2008)

Phần mềm quản lý hộ chiếu(02-12-2008)

Migration from Windows to Linux(02-12-2008)

IDS & xây dựng chương trình bắt gói dữ liệu(02-12-2008)

Xây dựng một hệ thống Linux từ các gói phần mềm nguồn mở chính qui trên mạng(26-04-2008)

Tìm hiểu - ứng dụng công nghệ BootRom và Thin – Client(26-04-2008)

Tìm hiểu & chỉnh sửa source code GNU GATEKEEPER(26-04-2008)

Công nghệ WAP(26-04-2008)

Nghiên cứu Sysmantec Ghost cho việc xây dựng chương trình Multicast Copy(26-04-2008)

Xây dựng Network Module cho dự án HISP(26-04-2008)

Chữ ký số & ứng dụng(26-04-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám sáu sáu bốn một

Xem trả lời của bạn !