Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Công nghệ Portal

Sinh viên thực hiện: Trần Minh Dũng, Bùi Văn Hạnh, Nguyễn Hoàng Hùng, Nguyễn Văn Sang

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Lê Phi Hùng

Đánh giá đề tài: 8.0 điểm

 

Số lần xem trang : :5275
Nhập ngày : 25-04-2008
Điều chỉnh lần cuối :25-04-2008

Đề tài tốt nghiệp sinh viên

Xuất hiện virus mới tấn công Windows(02-12-2008)

Xây dựng hệ thống website tìm kiếm(02-12-2008)

Xây dựng hệ thống quản trị nội bộ cho 1 doanh nghiệp sản xuất(02-12-2008)

SOA(02-12-2008)

Hệ thống biên tập câu hỏi trắc nghiệm(02-12-2008)

Focused Crawler(02-12-2008)

Phân tích dữ liệu & data warehouse trong SQL Server 2005 & ứng dụng(02-12-2008)

VPN & bảo mật VPN(02-12-2008)

Hệ thống quản lý bất động sản TP. HCM(02-12-2008)