Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 745
Toàn hệ thống: 23723
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

 

 

ThS, Phạm Công Thiện

Năm sinh : 1977

Chức vụ: Giảng viên

Email:  pcthien @ hcmuaf.edu.vn

 

Ghi chú: Hiện tại thầy đang học tập ở nước ngoài

Các đề tài đã hướng dẫn:

·        Xây dựng ứng dụng bảo mật bằng iptables, SVTH: Trần Nhật Khánh, Nguyễn Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Thúy Liên

·        Tìm hiểu & chỉnh sủa source code GNU GATEKEEPER, SVTH: Nguyễn Hải Sơn, Nguyễn Đăng Hoan, Dương Xuân Huy, Trương Thanh Tú

·        Tìm hiểu - ứng dụng công nghệ BootRom và Thin – Client, SVTH: Nguyễn Duy Tú, Trần Quang Nhân, Nguyễn Thị Loan

·        Xây dựng một hệ thống Linux từ các gói phần mềm nguồn mở chính qui trên mạng, SVTH: Bùi Văn Lộc, Mai Quốc Vương, Nguyễn Thanh Duy, Nguyễn Quốc Vương

 

 

Số lần xem trang : :4320
Nhập ngày : 24-04-2008
Điều chỉnh lần cuối :15-05-2008

Danh sách thi khoa CNTT(07-05-2010)

Đề cương chi tiết môn Trí tuệ nhân tạo(16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Toán rời rạc(16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Thiết kế hướng đối tượng(16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Phương pháp tính(16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Chuyên đề hệ thống thông tin(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình mạng 2(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Cơ sở dữ liệu nâng cao(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lý thuyết đồ thị(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình mạng 1(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Đồ họa máy tính(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn nhập môn tin học(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình A2(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình A1(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Cơ sở dữ liệu(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình Web(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình B(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn An toàn bảo mật hệ thống(15-09-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm ba tám tám chín

Xem trả lời của bạn !