Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Cao đẳng khóa 33, tổng số sinh viên: 121

 

Mã sinh viên Họ  Tên Ngày Sinh Mã lớp
04130052 Nguyễn Quốc Thái 09/07/85 CD07TH
05130036 Bùi Văn Hậu 10/02/86 CD07TH
05130121 Đặng Thành Long 09/08/86 CD07TH
05329066 Nguyễn Thảo 26/06/85 CD07TH
06130055 Đinh Gia Nguyên 25/10/87 CD07TH
06130227 Nguyễn Quốc Việt 01/11/88 CD07TH
07329001 Phạm Duy Anh 01/04/87 CD07TH
07329003 Trần Ngọc Ba 20/04/89 CD07TH
07329006 Tô Bảo Duy 15/03/89 CD07TH
07329009 Võ Thị Hải Châu 22/04/88 CD07TH
07329011 Trần Duy Công 04/01/85 CD07TH
07329012 Đặng Thiên 23/06/88 CD07TH
07329013 Dương Ngọc Quốc Cường 27/10/89 CD07TH
07329014 Nguyễn Quốc Cường 05/01/89 CD07TH
07329015 Phan Quốc Cường 10/10/87 CD07TH
07329016 Nguyễn Lê Vũ Cường 24/04/87 CD07TH
07329017 Trần Quốc Danh 24/10/89 CD07TH
07329019 Phạm Thị Thu Dinh 10/09/87 CD07TH
07329021 Vũ Thị Thùy Dung 08/08/89 CD07TH
07329023 Nguyễn Tiến Dũng 12/12/86 CD07TH
07329024 Vũ Tiến Dũng 25/01/89 CD07TH
07329027 Nguyễn Vinh Đồng 01/07/89 CD07TH
07329031 Mai Thị Hồng Hạnh 08/08/89 CD07TH
07329032 Lê Thị Hảo 18/05/89 CD07TH
07329033 Nguyễn Vĩnh Hảo 11/12/89 CD07TH
07329034 Nguyễn Thị Hồng Hằng 27/05/89 CD07TH
07329035 Nguyễn Đức Hiền 01/03/89 CD07TH
07329037 Đỗ Xuân Hiệp 24/01/89 CD07TH
07329038 Lê Minh Hiếu 05/10/88 CD07TH
07329039 Bùi Thị Như Hoa 03/06/89 CD07TH
07329040 Nguyễn Như Quỳnh Hoa 06/11/89 CD07TH
07329041 Nguyễn Hữu Hòa 06/10/89 CD07TH
07329044 Cao Văn Hoàng 17/02/88 CD07TH
07329045 Lê Văn Hoạt 23/03/87 CD07TH
07329049 Vũ Nguyễn Thế Huy 03/08/89 CD07TH
07329050 Tạ Trí Huy 03/10/88 CD07TH
07329051 Nguyễn Thị Diệu Huyền 14/12/89 CD07TH
07329052 Nguyễn Ngọc Huynh 26/07/83 CD07TH
07329054 Đoàn Văn Kha 08/07/87 CD07TH
07329055 Lê Minh Khang 12/04/89 CD07TH
07329059 Phan Tấn Khôi 13/01/89 CD07TH
07329062 Nguyễn Văn Lâm 26/04/89 CD07TH
07329064 Mai Thị Hồng Liêm 19/05/89 CD07TH
07329067 Dương Thị Trúc Linh 03/07/89 CD07TH
07329069 Nguyễn Duy Long 01/08/88 CD07TH
07329070 Huỳnh Quốc Lộc 22/01/89 CD07TH
07329071 Nguyễn Hồng Văn Lộc 04/08/89 CD07TH
07329075 Nguyễn Thị Mi 18/04/89 CD07TH
07329076 Huỳnh Dương Huệ Minh 22/04/88 CD07TH
07329077 Lê Bỉnh Nam 01/09/88 CD07TH
07329078 Đinh Như Nam 08/07/88 CD07TH
07329080 Huỳnh Thạch Nghĩa 03/10/89 CD07TH
07329081 Phạm Thanh Ngọc 01/01/89 CD07TH
07329083 Nguyễn Văn Ngọc 10/10/88 CD07TH
07329085 Nguyễn Trọng Ngữ 18/11/88 CD07TH
07329086 Nguyễn Thị Huỳnh Nha 23/11/89 CD07TH
07329087 Đào Văn Nhanh 28/12/89 CD07TH
07329088 Võ Thiện Nhân 03/09/89 CD07TH
07329089 Nguyễn Thị Thùy Nhi 07/09/89 CD07TH
07329091 Nguyễn Hồng Nhung 15/02/89 CD07TH
07329094 Vũ Đỗ Hoàng Ny 20/08/88 CD07TH
07329100 Nguyễn Thanh Phương 15/02/89 CD07TH
07329101 Lâm Thị Thu Phương 19/04/89 CD07TH
07329102 Đoàn Thị Viễn Phương 04/03/89 CD07TH
07329104 Phan Văn Phường 10/10/89 CD07TH
07329105 K' Plốs 07/08/88 CD07TH
07329106 Nguyễn Hoàng Quân 14/08/87 CD07TH
07329107 Nguyễn Minh Quân 27/06/89 CD07TH
07329108 Lê Anh Quốc 01/01/88 CD07TH
07329110 Lê Quang Quý 17/10/86 CD07TH
07329112 Thái Thị Ngọc Quyên 02/11/89 CD07TH
07329113 Trần Quốc Sơn 05/01/90 CD07TH
07329115 Nguyễn Thành Sơn 02/09/89 CD07TH
07329116 Nguyễn Thế Tài 19/05/87 CD07TH
07329118 Huỳnh Ngọc Tâm 01/01/89 CD07TH
07329120 Tô Minh Tân 27/03/89 CD07TH
07329123 Trần Quốc Thái 00/00/89 CD07TH
07329124 Trần Ngọc Thanh 15/02/87 CD07TH
07329125 Nguyễn Quốc Thanh 24/09/89 CD07TH
07329126 Nguyễn Hoàng Thành 27/11/88 CD07TH
07329127 Thái An Thạnh 16/05/89 CD07TH
07329128 Bùi Phước Thạnh 01/06/86 CD07TH
07329129 Trần Minh Thảo 31/03/85 CD07TH
07329131 Võ Văn Thảo 20/01/88 CD07TH
07329133 Lý Bảo Thiện 29/12/89 CD07TH
07329135 Hoàng Công Thiệu 10/06/89 CD07TH
07329136 Hồ Ngọc Thịnh 10/05/80 CD07TH
07329138 Hồ Văn Thụ 09/02/89 CD07TH
07329139 Mai Thị Thúy 08/07/89 CD07TH
07329140 Lê Thị Kiều Tiên 27/03/89 CD07TH
07329141 Nguyễn Quyết Tiến 25/03/89 CD07TH
07329142 ôn Thế Tiến 11/05/88 CD07TH
07329143 Võ Văn Tiến 04/05/87 CD07TH
07329144 Nguyễn Đức Tín 01/02/88 CD07TH
07329145 Trần Minh Tín 01/06/88 CD07TH
07329146 Lâm Hoàng Tính 05/08/89 CD07TH
07329148 Nguyễn Văn Tới 23/12/89 CD07TH
07329149 Nguyễn Đoàn Minh Trang 09/06/89 CD07TH
07329151 Lê Thùy Trang 02/09/89 CD07TH
07329153 Võ Trần Đức Trí 18/01/88 CD07TH
07329155 Phạm Thị Mỹ Trình 18/05/89 CD07TH
07329156 Hứa Thanh Trong 23/03/88 CD07TH
07329158 Bùi Thị Phương Trúc 09/08/88 CD07TH
07329159 Nguyễn Văn Trúc 15/05/89 CD07TH
07329160 Phạm Linh Trung 24/04/88 CD07TH
07329161 Nguyễn Văn Trung 28/02/89 CD07TH
07329163 Ngô Đình Trường 08/08/88 CD07TH
07329165 Nguyễn Đình Trưởng 01/07/89 CD07TH
07329166 Trần Thanh 11/10/88 CD07TH
07329168 Nguyễn Văn Tuấn 06/12/83 CD07TH
07329172 Lê Thị ánh Tuyết 02/02/89 CD07TH
07329173 Nguyễn Thị Hồng Vân 20/09/89 CD07TH
07329174 Phan Thị Hồng Vân 10/04/89 CD07TH
07329177 Nguyễn Hữu Vinh 22/07/89 CD07TH
07329178 Huỳnh Tấn Vinh 27/01/89 CD07TH
07329179 Dương Hoài 10/09/89 CD07TH
07329180 Phạm Trần 17/11/89 CD07TH
07329183 Hoàng Thị Phương Trang 24/12/89 CD07TH
07329184 Hoàng Trọng Trần Nam 04/07/89 CD07TH
07329185 Đặng Văn Lâm 12/09/89 CD07TH
07329186 Đoàn Vĩnh Thuần 21/11/88 CD07TH

Số lần xem trang : :4355
Nhập ngày : 23-04-2008
Điều chỉnh lần cuối :03-12-2009

Danh sách lớp CD12TH(25-06-2014)

Danh sách lớp CD11TH(25-06-2014)

Danh sách lớp CD09TH(03-12-2009)

Danh sách lớp CD08TH(03-12-2009)

Danh sách sinh viên lớp CD06TH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD05TH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD04TH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD03THM(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD03THH(23-04-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm ba một tám hai

Xem trả lời của bạn !