Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Cao đẳng khóa 32, tổng số sinh viên: 34

Lớp: CD06TH

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú
1 05329005 Nguyễn Quốc An      
2 06329001 Lê Tuấn Anh      
3 06352001 Đặng Nguyễn Phương Chi      
4 05329009 Trần Tiến Chung      
5 06329003 Tô Quốc Cường      
6 06329004 Hồ Công Danh      
7 06329009 Trần Thị Ngọc Hân      
8 06329010 Trương Quốc Hiếu      
9 05329026 Trần Thanh Hoan      
10 05329028 Nguyễn Văn Huy      
11 06329012 Trần Tuấn Kiệt      
12 06329013 Nguyễn Thị Thanh Kiều      
13 05329032 Nguyễn Hoàng Kim      
14 06329014 Nguyễn Lương Kỳ      
15 05329034 Hà Văn Lân      
16 06352009 Phạm Quang Liêm      
17 06329015 Trần Thị Bích Liên      
18 05329042 Nguyễn Kim Long      
19 06329016 Trần Văn Minh      
20 05329090 Ngô Sơn Nguyên      
21 05329056 Lê Trúc Phương      
22 06329030 Trương Ngọc Quý      
23 06329018 Nguyễn Ngọc Sâm      
24 06352003 Nguyễn Anh Tài      
25 06329019 Nguyễn Thanh Tâm      
26 05329066 Nguyễn Thảo      
27 06329020 Lê Trọng Thiện      
28 05329076 Lê Văn Tinl      
29 06329022 Nguyễn Huỳnh Ngọc Trâm      
30 06352010 Nguyễn Khánh Trình      
31 05329079 Nguyễn Định Tú      
32 06329024 Nguyễn Thị Cẩm Tú      
33 06329029 Trần Thành Vinh      
34 05329089 Phương Bảo Yến

Số lần xem trang : :4383
Nhập ngày : 23-04-2008
Điều chỉnh lần cuối :

Danh sách lớp CD12TH(25-06-2014)

Danh sách lớp CD11TH(25-06-2014)

Danh sách lớp CD09TH(03-12-2009)

Danh sách lớp CD08TH(03-12-2009)

Danh sách sinh viên lớp CD07TH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD05TH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD04TH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD03THM(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD03THH(23-04-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám tám tám hai năm

Xem trả lời của bạn !