Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Cao đẳng khóa 30, tổng số sinh viên: 48

Lớp: CD04TH

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú
1 04329002 Bùi Thế Anh      
2 04329004 Trần Quang Chiến      
3 04329003 Trương Văn Cường      
4 03329004 Hà Bắc Dũng      
5 03329006 Nguyễn Hải Đăng      
6 04329001 Nguyễn Anh Đức      
7 03329056 Nguyễn Văn út Em      
8 04329006 Nguyễn Văn Giàu      
9 03329007 Nguyễn Mạnh Hà      
10 04329009 Phạm Thị Thu Hà      
11 04329008 Trịnh Vy Hân      
12 04329045 Võ Văn Hiếu      
13 04329010 Võ Thị Tuyết Hồng      
14 04329013 Nguyễn Thị Huyền      
15 04329012 Võ Viết Hưng      
16 04329048 Nguyễn Thị Ngọc Hương      
17 04344010 Nguyễn Nhật Khang      
18 04329014 Nguyễn Quốc Khánh      
19 04329016 Nguyễn Đình Lâm      
20 04329017 Nguyễn Thanh Liêm      
21 04329018 Nguyễn Duy Linh      
22 04329019 Nguyễn Thị Thanh Loan      
23 04329020 Lê Thị Ngọc Mai      
24 04329021 Nguyễn Thị Ngọc Ngà      
25 04329022 Lư Quốc Nghĩa      
26 04329023 Phạm Thanh Thảo Nguyên      
27 04329025 Lê Thị Thúy Nhản      
28 04329024 Nguyễn Thành Nhân      
29 04329026 Nguyễn Thị Ninh      
30 03329036 Lê Huỳnh Cao Phong      
31 04329028 Trần Thanh Phong      
32 04329046 Nguyễn Thị Lan Phương      
33 04329027 Phạm Xuân Phương      
34 04344018 Lê Ngọc Đăng Quang      
35 04329030 Châu Kim Quyên      
36 04329032 Phạm Công Sang      
37 04329031 Phạm Minh Sang      
38 04329033 Nguyễn Phước Vĩnh Thái      
39 04329035 Nguyễn Thiên Thanh      
40 04329036 Phạm Thị Lệ Thanh      
41 03329038 Trần Văn Thành      
42 04329034 Chu Thị Thảo      
43 04329039 Bùi Văn Thuận      
44 04329038 Vũ Văn Thức      
45 04329041 Nguyễn Thị Thu Trúc      
46 03329054 Nguyễn Quốc Trưởng      
47 04329042 La Quốc Việt      
48 04329043 Lưu Quang Vũ

Số lần xem trang : :4318
Nhập ngày : 23-04-2008
Điều chỉnh lần cuối :

Danh sách lớp CD12TH(25-06-2014)

Danh sách lớp CD11TH(25-06-2014)

Danh sách lớp CD09TH(03-12-2009)

Danh sách lớp CD08TH(03-12-2009)

Danh sách sinh viên lớp CD07TH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD06TH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD05TH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD03THM(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD03THH(23-04-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu tám sáu bảy bảy

Xem trả lời của bạn !