Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Cao đẳng khóa 29 chuyên ngành Mạng máy tính, tổng số sinh viên: 22

Lớp: CD03THM

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú
1 03329044 Lê Thị Hoàng Anh      
2 03329003 Nguyễn Anh Chí      
3 03329005 Trương Thị Khánh Dịp      
4 02329117 Võ Thanh Duy      
5 03329010 Dương Khánh Hoàng      
6 03329011 Nguyễn Văn Hoàng      
7 03329032 Lê Kim Hồng      
8 03329034 Trần Văn Huấn      
9 03329014 Huỳnh Tùng Linh      
10 03329060 Võ Tấn Linh      
11 03329048 Nguyễn Thị Hồng Mỹ      
12 03329049 Đinh Ngọc Nam      
13 03329016 Nguyẽn Minh Nhơn      
14 03329050 Trần Thị Kim Oanh      
15 03329017 Lâm Duy Phương      
16 03329061 Lê Minh Quang      
17 03329020 Nguyễn Hoàng Quang Sang      
18 03329019 Trần Thanh Sơn      
19 03329062 Nguyễn Văn Thành      
20 02329132 Phạm Thị Thương      
21 03329028 Nguyễn Văn Toàn      
22 03329063 Trần Quốc Việt

Số lần xem trang : :4429
Nhập ngày : 23-04-2008
Điều chỉnh lần cuối :

Danh sách lớp CD12TH(25-06-2014)

Danh sách lớp CD11TH(25-06-2014)

Danh sách lớp CD09TH(03-12-2009)

Danh sách lớp CD08TH(03-12-2009)

Danh sách sinh viên lớp CD07TH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD06TH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD05TH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD04TH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD03THH(23-04-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn năm ba sáu tám

Xem trả lời của bạn !