Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Đại học khóa 33, tổng số sinh viên: 142

Lớp: DH07DT

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú
1 07130001 Trần Văn An      
2 07130002 Đinh Ngọc Anh      
3 06130102 Hoàng Ngọc Anh      
4 07130003 Trần Ngọc Anh      
5 07130005 Hoàng Thiên Ân      
6 07130004 Lê Hồng Ân      
7 07130006 Võ Minh Bình      
8 07130010 Huỳnh Ngọc Cường      
9 07130011 Nguyễn Phú Cường      
10 07130012 Nguyễn Tấn Cường      
11 07130013 Lê Hồng Danh      
12 07130014 Trần Hoàn Diệu      
13 07130015 Trần Thị Dung      
14 07130016 Nguyễn Việt Dũng      
15 07130017 Nguyễn Hồng Duy      
16 07130018 Nguyễn Phương Duy      
17 07130019 Chế Thị Ngọc Duyên      
18 07130021 Đồng Tiến Đạt      
19 07130020 Nguyễn Đình Đạt      
20 07130022 Nguyễn Công Đắc      
21 07130023 Lưu Quốc Hải Đăng      
22 07130024 Nguyễn Thái Định      
23 07130027 Đỗ Thị Hà      
24 07130028 Lưu Thúy Hà      
25 07130029 Tô Xuân Hải      
26 07130154 Nguyễn Minh Hảo      
27 07130031 Nguyễn Hữu Hậu      
28 07130032 Trần Phúc Hậu      
29 07130033 Trương Phúc Hậu      
30 07130035 Nguyễn Thế Hiển      
31 07130037 Mai Xuân Hiệp      
32 07130036 Trương Lợi Hiệp      
33 07130038 Hồ Minh Hiếu      
34 07130039 Trần Thị Hoa      
35 07130040 Hoàng Anh Hòa      
36 07130041 Nguyễn Thanh Hoài      
37 07130042 Nguyễn Mạnh Hoàn      
38 07130043 Bùi Minh Hoàng      
39 07130044 Trần Văn Hoàng      
40 07130045 Châu Đỗ Khánh Hùng      
41 07130046 Nguyễn Ngọc Hùng      
42 07130047 Lê Quang Huy      
43 07130048 La Duy Hưng      
44 07130049 Lê Phước Hưng      
45 07130050 Nguyễn Thanh Quốc Hưng      
46 07130051 Nguyễn Trí Hữu      
47 07130052 Nguyễn Khang Hy      
48 07130053 Ngô Võ Quốc Khanh      
49 07130055 Hồ Quang Khánh      
50 07130056 Lê Quang Khánh      
51 07130054 Nguyễn Duy Khánh      
52 07130057 Phan Trọng Khiêm      
53 07130150 Sằn A Khiềng      
54 07130058 Nguyễn Đắc Khoa      
55 07130060 Nguyễn Minh Khoa      
56 07130061 Trần Anh Khôi      
57 07130062 Trần Huy Lam      
58 07130063 Bùi Thanh Liêm      
59 07130064 Lê Thị Kim Liên      
60 07130065 Đặng Đô Lin      
61 07130151 Dương Thị Mỹ Linh      
62 07130066 Nguyễn Ngọc Lĩnh      
63 07130067 Hà Thị Phụng Loan      
64 07130069 Phan Nguyễn Phi Long      
65 07130070 Phạm Minh Luân      
66 07130071 Đặng Khắc Luận      
67 07130072 Nguyễn Đình Luật      
68 07130073 Nguyễn Thị Thúy Lữ      
69 07130074 Nguyễn Đình Lực      
70 07130075 Võ Văn Lượt      
71 07130076 Thân Trọng Minh      
72 07130078 Lê Trần Nam      
73 07130079 Lê Văn Nam      
74 07130080 Phạm Văn Nam      
75 07130077 Trần Hoài Nam      
76 07130082 Nguyễn Tú Nghĩa      
77 07130083 Phạm Văn Ngoan      
78 07130084 Phạm Huỳnh Hoàng Nguyên      
79 07130085 Nguyễn Thành Ngưng      
80 07130086 Lê Thành Nhân      
81 07130152 K' Bou Đa Lých Nhi      
82 07130087 Nguyễn Hồ Yến Nhi      
83 07130089 Tạ Tấn Pháp      
84 07130090 Trần Khắc Phi      
85 07115031 Nguyễn Đức Phú      
86 07130091 Trần Phú      
87 07130093 Đinh Vinh Phúc      
88 07130092 Nguyễn Thiện Phúc      
89 07130094 Nguyễn Tấn Phước      
90 07130096 Lê Thị Phương      
91 07130097 Lê Trần Phương      
92 07130095 Nguyễn Thị Diệu Phương      
93 07130098 Trần Văn Phương      
94 06130066 Phạm Lê Phường      
95 07130099 Ngô Quang      
96 07130100 Nguyễn Minh Quân      
97 07130101 Trịnh Văn Qui      
98 07130102 Cao Văn Quý      
99 07130103 Phan Thị Ngọc Quyền      
100 07130104 Phạm Như Quyết      
101 07130105 Nguyễn Hữu Sáng      
102 07130106 Trần Văn Sắc      
103 07130107 Huỳnh Nhất Sinh      
104 07130153 Thạch Song      
105 07130108 Nguyễn Hoàng Sơn      
106 07130109 Nguyễn Vũ Thanh Sơn      
107 07130111 Lê Tấn Tài      
108 07130110 Trịnh Nhựt Tài      
109 07130112 Trịnh Đức Tâm      
110 07130113 Nguyễn Vũ Hoàng Tân      
111 07130114 Phạm Minh Thành      
112 07130115 Lê Minh Thảo      
113 07130116 Nguyễn Trọng Thảo      
114 07130117 Châu Thanh Thắng      
115 07130118 Phạm Văn Thắng      
116 07130119 Nguyễn Văn Thế      
117 07130120 Đỗ Phước Thịnh      
118 07130121 Nguyễn Đức Thuận      
119 07130122 Nguyễn Thị Bích Thủy      
120 07130123 Dương Thị Hồng Thúy      
121 07130125 Nguyễn Thị Thương      
122 07130126 Nguyễn Văn Tích      
123 07130127 Nguyễn Ngọc Tiên      
124 07130128 Nguyễn Nhật Tiến      
125 07130129 Tô Thị Thùy Trang      
126 07130131 Trần Minh Trí      
127 07130132 Thân Minh Triết      
128 07130133 Phan Minh Triệu      
129 07130134 Nguyễn Lê Khánh Trình      
130 07130135 Nguyễn Văn Trình      
131 07130136 Đoàn Bảo Trung      
132 07130137 Nguyễn Huỳnh Nam Trung      
133 07130138 Nguyễn Văn Tú      
134 07130140 Nguyễn Minh Tuấn      
135 07118029 Trần Tuấn      
136 07130142 Lê Nhật Tùng      
137 07130141 Nguyễn Dương Tùng      
138 07130143 Lê Ngọc Tuyền      
139 07130144 Hồ Thị Mỹ Uyên      
140 07130145 Nguyễn Tuấn Vinh      
141 07130147 Nguyễn Thụy Vy      
142 07130149 Phan Ngọc Yến

Số lần xem trang : :5171
Nhập ngày : 23-04-2008
Điều chỉnh lần cuối :

Danh sách lớp DH16DT(06-09-2016)

Danh sách lớp DH14DT(28-11-2015)

Danh sách lớp DH15DT(28-11-2015)

Danh sách lớp DH13DT(25-06-2014)

Danh sách lớp DH12DT(25-06-2014)

Danh sách lớp DH11DT(25-06-2014)

Danh sách lớp DH10DT(21-02-2012)

Danh sách lớp DH09DT(03-12-2009)

Danh sách lớp DH08DT(03-12-2009)

Danh sách sinh viên lớp DH06DTB(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH06DTA(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH05DT(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH04DTH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH04DTM(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH03DTH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH03DTM(23-04-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bảy năm hai

Xem trả lời của bạn !