Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Đại học khóa 32 lớp B, tổng số sinh viên: 107

Lớp: DH06DTB

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú
1 06130004 Nguyễn Châu Nguyệt Anh      
2 06130104 Phạm Tuấn Anh      
3 06130107 Đinh Thị Phú Bình      
4 06130008 Trần Thanh Bình      
5 06130009 Ngô Trần Khánh Châu      
6 06130110 Nguyễn Duy Chinh      
7 06130112 Nguyễn Ngọc Cương      
8 06130011 Nguyễn Mạnh Cường      
9 05130120 Phạm Xuân Cường      
10 06130114 Nguyễn Hoàng Danh      
11 06130013 Nguyễn Thị Kiều Diễm      
12 06130014 Phạm Văn Doanh      
13 06130117 Võ Thị Mỹ Dung      
14 06130015 Trần Quốc Dũng      
15 06130119 Quách Đình Duy      
16 06130123 Lê Phú Duyên      
17 06130125 Võ Châu Nguyệt Dưỡng      
18 06130126 Nguyễn Tấn Đạt      
19 06130018 Nguyễn Hải Đăng      
20 06130019 Lê Hoàn Điệp      
21 06130020 Vũ Duy Đông      
22 06130022 Lương Minh Đức      
23 05130027 Trần Ngọc Đức      
24 05130129 Đỗ Xuân Đường      
25 06130023 Nguyễn Thị Gấm      
26 06130024 Hồ Doãn Phương Hải      
27 06130025 Nguyễn Văn Hải      
28 06130132 Tăng Nguyên Hạnh      
29 06130028 Nguyễn Khắc Hậu      
30 06130134 Nguyễn Ngọc Hiển      
31 06130141 Nguyễn Trần Viết Hiếu      
32 06130139 Lê Thị Hoài      
33 06130034 Hồ Thái Hoàng      
34 06130032 Nguyễn An Hoàng      
35 06130035 Nguyễn Long Hồ      
36 06130037 Nguyễn Đình Hùng      
37 06130038 Nguyễn Thị Thúy Huỳnh      
38 06130039 Nguyễn Duy Khánh      
39 06130146 Trương Quang Khiêm      
40 06130150 Nguyễn Mai Khôi      
41 06130042 Hà Thị Mỹ Liên      
42 06130043 Trần Thị Liểu      
43 06130152 Hồ Phan Quỳnh Linh      
44 05130121 Đặng Thành Long      
45 06130155 Hoàng Tiến Long      
46 06130046 Trần Văn Long      
47 06130047 Phạm Minh Lộc      
48 06130156 Nguyễn Thành Luân      
49 06130049 Nguyễn Thị Hạnh Mai      
50 06130159 Nguyễn Bình Minh      
51 06130160 Trương Công Minh      
52 06130053 Nguyễn Tấn Mơ      
53 05130059 Nguyễn Minh Nam      
54 06130054 Nguyễn Trần Kim Ngân      
55 06130166 Nguyễn Lê Bảo Ngọc      
56 05130063 Cao Võ Đài Nguyên      
57 06130056 Lê Thành Nguyên      
58 06130167 Hồ Thành Nhân      
59 06130169 Lê Quang Như      
60 06130060 Lâm Thị Mỹ Nương      
61 06130172 Đỗ Hồng Phúc      
62 06130064 Hồ Quốc Phương      
63 06130174 Phạm Thúc Phương      
64 06130175 Nguyễn Vinh Quang      
65 06130067 Phạm Thanh Sang      
66 06130178 Trần Ngọc Sơn      
67 06130068 Lê Hữu Tài      
68 06130180 Nguyễn Ngọc Tài      
69 06130182 Lê Thành Tâm      
70 06130188 Cao Văn Tân      
71 06130187 Lê Nhật Tân      
72 06130189 Nguyễn Thạch      
73 06130191 Nguyễn Thành      
74 05130089 Huỳnh Văn Thạnh      
75 06130192 Nguyễn Nam Quốc Thạnh      
76 06130194 Nguyễn Ngọc Thắm      
77 05130087 Trần Thị Hồng Thắm      
78 05130088 Vũ Quang Thắng      
79 06130075 Nguyễn Văn Thiện      
80 06130197 Phạm Quốc Thiện      
81 06130198 Trần Trọng Thoàng      
82 06130382 Huỳnh Minh Thuận      
83 06130202 Nguyễn Thanh Thủy      
84 06130077 Võ Hà Tiến      
85 06130079 Nguyễn Kim Tín      
86 06130204 Nguyễn Hữu Tình      
87 06130206 Võ Quốc Toàn      
88 06130083 Lê Thị Thùy Trang      
89 06130210 Văn Bích Trân      
90 06130086 Lê Văn Trung      
91 06130085 Trương Thành Trung      
92 06130213 Trần Công Trước      
93 06130087 Đào Văn Tú      
94 06130216 Lê Ngọc Tuấn      
95 06130215 Phạm Minh Tuấn      
96 06130091 Nguyễn Hoài Tùng      
97 06130219 Nguyễn Thị Thanh Tuyền      
98 06130222 Nguyễn Văn út      
99 06130224 Hồ Thị Thu Vân      
100 06130096 Nguyễn Tường Vân      
101 06130097 Nguyễn Quốc Việt      
102 06130228 Nguyễn Thái Việt      
103 06130098 Cao Anh Vũ      
104 06130229 Trần Vũ      
105 06130100 Lê Minh Vương      
106 06130232 Nguyễn Quân Vương      
107 06130234 Hong Sẹc Xướng

Số lần xem trang : :4712
Nhập ngày : 23-04-2008
Điều chỉnh lần cuối :

Danh sách lớp DH16DT(06-09-2016)

Danh sách lớp DH14DT(28-11-2015)

Danh sách lớp DH15DT(28-11-2015)

Danh sách lớp DH13DT(25-06-2014)

Danh sách lớp DH12DT(25-06-2014)

Danh sách lớp DH11DT(25-06-2014)

Danh sách lớp DH10DT(21-02-2012)

Danh sách lớp DH09DT(03-12-2009)

Danh sách lớp DH08DT(03-12-2009)

Danh sách sinh viên lớp DH07DT(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH06DTA(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH05DT(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH04DTH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH04DTM(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH03DTH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH03DTM(23-04-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba sáu hai không năm

Xem trả lời của bạn !