Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Đại học khóa 30 chuyên ngành Hệ thống thông tin, tổng số sinh viên: 53

Lớp: DH04DTH

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú
1 04130086 Nguyễn Anh Cương      
2 04130005 Nguyễn Ngọc Diễm      
3 04130087 Trần Thị Kim Dung      
4 04130006 Trần Tấn Đạt      
5 04130007 Phạm Thanh Điệp      
6 04130123 Nguyễn Văn Đời      
7 04130011 Lưu Đại Hải      
8 04130091 Phạm Hồng Hạnh      
9 04130014 Nguyễn Văn Hiền      
10 04130015 Trương Minh An Hòa      
11 04130016 Trần Mai Hoàng      
12 04130019 Lê Kim Hồng      
13 03130024 Trần Thanh Huệ      
14 04130020 Nguyễn Mạnh Hùng      
15 04130022 Phùng Đình Huy      
16 04130026 Trần Vũ Kiến      
17 04130032 Hồ Thị Linh      
18 04130122 Nguyễn Hoài Linh      
19 04130096 Phạm Tuấn Linh      
20 04130033 Phạm Viết Hải Long      
21 04130035 Nguyễn Thị Mai      
22 04130037 Nguyễn Văn Minh      
23 04130101 Nguyễn Hồng Nhựt      
24 04130041 Nguyễn Minh Nhựt      
25 04130042 Lê Duy Phong      
26 04130043 Lê Tuấn Phong      
27 03130053 Ngô Tấn Phúc      
28 04130050 Vương Đức Tài      
29 02130156 Nguyễn Thành Thái      
30 04130106 Nguyễn Minh Thành      
31 04130055 Trần Ngọc Thảo      
32 04130058 Võ Thị Đức Thịnh      
33 04130059 Huỳnh Thị Thoa      
34 04130060 Nguyễn Đức Thời      
35 04130061 Nguyễn Thị Hồng Thu      
36 04130063 Trần Văn Thuận      
37 04130064 Lê Văn Thực      
38 04130130 Đặng Ngọc Tính      
39 04130067 Nguyễn Thị Mỹ Trang      
40 04130068 Nguyễn Trần Bảo Trân      
41 04130070 Phanthị Hoàng Diễm Trinh      
42 03130080 Lã Quang Trung      
43 04130112 Ngô Thành Trung      
44 04130113 Trương Khắc Trung      
45 03130082 Hoàng Minh Trực      
46 04130073 Nguyễn Hoàng Tú      
47 04130076 Đặng Thanh Tuấn      
48 04130075 Nguyễn Anh Tuấn      
49 04130077 Lê Thanh Tùng      
50 04130079 Đỗ Trần Nhã Uyên      
51 04130119 Đinh Quang Vinh      
52 04130132 Nguyễn Hoàn Vinh      
53 04130083 Đào Lan Vy

Số lần xem trang : :4490
Nhập ngày : 23-04-2008
Điều chỉnh lần cuối :

Danh sách lớp DH16DT(06-09-2016)

Danh sách lớp DH14DT(28-11-2015)

Danh sách lớp DH15DT(28-11-2015)

Danh sách lớp DH13DT(25-06-2014)

Danh sách lớp DH12DT(25-06-2014)

Danh sách lớp DH11DT(25-06-2014)

Danh sách lớp DH10DT(21-02-2012)

Danh sách lớp DH09DT(03-12-2009)

Danh sách lớp DH08DT(03-12-2009)

Danh sách sinh viên lớp DH07DT(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH06DTB(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH06DTA(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH05DT(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH04DTM(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH03DTH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH03DTM(23-04-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín một chín ba

Xem trả lời của bạn !