Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Đại học khóa 29 chuyên ngành Hệ thống thông tin, tổng số sinh viên: 49

Lớp: DH03DTH

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú
1 03130004 Khưu Quốc Bảo      
2 03130003 Lê Hoài Bảo      
3 03130006 Nguyễn Thị Kim Chi      
4 03130008 Trần Minh Dũng      
5 03130009 Trương Quốc Dũng      
6 02130145 Đào Duy Định      
7 03130017 Nguyễn Thùy Giang      
8 02119077 Bùi Văn Hạnh      
9 02130119 Nguyễn Duy Hiển      
10 03119071 Phạm Quốc Hiệp      
11 02130028 Võ Văn Hoàng      
12 03115022 Đặng Thị Minh Hồng      
13 03130023 Lê Thị Kim Huệ      
14 03130025 Nguyễn Hoàng Hùng      
15 03130027 Ngô Nguyễn Phước Huy      
16 03130031 Hà Minh Khoa      
17 03130033 Trần Bùi Ngân Khương      
18 03130034 Âu Vương Lễ      
19 03130036 Đặng Thị Gia Loan      
20 03130040 Nguyễn Thị Tú Mi      
21 02130048 Đặng Thị Nga      
22 02130049 Bùi Thị Hồng Ngân      
23 03130043 Nguyễn Thị Ngân      
24 03130045 Nguyễn Văn Thái Nguyên      
25 03130047 Đào Thụy Quỳnh Như      
26 03130048 Bùi Ngọc Hoàng Oanh      
27 03130056 Lê Thế Phương      
28 02130064 Nguyễn Minh Quốc      
29 03130060 Nguyễn Văn Sang      
30 02130071 Lê Huy Tạo      
31 02130137 Trần Thanh Tâm      
32 02130110 Nguyễn Công Thiện      
33 03130070 Võ Thị Kim Thoa      
34 03130072 Nguyễn Đoan Thục      
35 03130073 Nguyễn Thị Tiền      
36 02130139 Lê Công Tiến      
37 03130075 Châu Kính Tổ      
38 03130076 Huỳnh Thị Thanh Trà      
39 03130077 Huỳnh Thị Hoàng Trâm      
40 03130079 Bùi Tú Trinh      
41 02130100 Lê Anh Tuấn      
42 03130086 Phạm Thanh Tuấn      
43 03130088 Phạm Văn Tý      
44 03130089 Thân Thanh Uy      
45 02130102 Võ Thành Văn      
46 03130090 Phạm Thị Thúy Vân      
47 03130091 Cao Hồng Việt      
48 03130092 Nguyễn Đình Vinh      
49 02115060 Phạm Văn Vượng

Số lần xem trang : :4520
Nhập ngày : 23-04-2008
Điều chỉnh lần cuối :23-04-2008

Danh sách lớp DH16DT(06-09-2016)

Danh sách lớp DH14DT(28-11-2015)

Danh sách lớp DH15DT(28-11-2015)

Danh sách lớp DH13DT(25-06-2014)

Danh sách lớp DH12DT(25-06-2014)

Danh sách lớp DH11DT(25-06-2014)

Danh sách lớp DH10DT(21-02-2012)

Danh sách lớp DH09DT(03-12-2009)

Danh sách lớp DH08DT(03-12-2009)

Danh sách sinh viên lớp DH07DT(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH06DTB(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH06DTA(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH05DT(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH04DTH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH04DTM(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH03DTM(23-04-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám chín sáu chín hai

Xem trả lời của bạn !