Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Đại học khóa 29 chuyên ngành Mạng máy tính, tổng số sinh viên: 54

Lớp: DH03DTM

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú
1 03130001 Phạm Văn Sim Anh      
2 02119001 Võ Hoàng Anh      
3 03130002 Lê Hoàng Ân      
4 02113188 Đỗ Quốc Bảo      
5 03130005 Nguyễn Thái Bình      
6 03125003 Võ Đại Bình      
7 02130118 Khương Quốc Duy      
8 03130010 Huỳnh Tấn Đạt      
9 03130012 Trần Duy Đông      
10 02119011 Nguyễn Tịnh Đức      
11 03130014 Nguyễn Văn Được      
12 03130015 Nguyễn Văn Hạp Em      
13 03130016 Đinh Hoàng Gia      
14 03130020 Đoàn Thanh Hạnh      
15 02130019 Nguyễn Vinh Hiển      
16 02130025 Phạm Mạnh Hoàn      
17 02130027 Đỗ Thanh Hoàng      
18 03130026 Lữ Sĩ Hùng      
19 03130028 Đỗ Quang Huy      
20 03130029 Nguyễn Quang Huy      
21 02130032 Nguyễn Long Khoa      
22 03130032 Trần Minh Khoa      
23 03130037 Lê Văn Long      
24 03130038 Võ Thành Luân      
25 03130039 Đỗ Mạnh Luyến      
26 03130041 Đặng Ngô Nam      
27 03130042 Hà Tuấn Nam      
28 03130044 Võ Quang Ngọc      
29 03130046 Dương Thủy Nguyên      
30 03130049 Trần Minh Phát      
31 03130050 Nhan Hoàng Phi      
32 02130057 Phan Đức Phúc      
33 03130054 Huỳnh Thiện Phước      
34 03130055 Nguyễn Trần Đức Phương      
35 03130058 Võ Minh Quân      
36 03130059 Đỗ Văn Sang      
37 02130154 Trần Văn Sĩ      
38 03130063 Lâm Hoàng Tân      
39 03119063 Kiều Bửu Thạch      
40 03130064 Phạm Phú Dũng Thanh      
41 03130065 Lê Đức Thành      
42 03130066 Phạm Đức Thành      
43 03130071 Hồ Minh Thuận      
44 02130088 Trần Trung Tiến      
45 02130090 Trần Hữu Trí      
46 03130078 Võ Minh Trí      
47 02130096 Phan Quốc Truyền      
48 03130083 Võ Thành Tuân      
49 03130084 Nguyễn Minh Tuấn      
50 02329074 Trần Minh Anh Tuấn      
51 03130093 Nguyễn Phú Vinh      
52 02130164 Nguyễn Quốc Vũ      
53 02130165 Phạm Thanh Xuân      
54 02130107 Trương Thanh Xuân  

 

Số lần xem trang : :4789
Nhập ngày : 23-04-2008
Điều chỉnh lần cuối :23-04-2008

Danh sách lớp DH16DT(06-09-2016)

Danh sách lớp DH14DT(28-11-2015)

Danh sách lớp DH15DT(28-11-2015)

Danh sách lớp DH13DT(25-06-2014)

Danh sách lớp DH12DT(25-06-2014)

Danh sách lớp DH11DT(25-06-2014)

Danh sách lớp DH10DT(21-02-2012)

Danh sách lớp DH09DT(03-12-2009)

Danh sách lớp DH08DT(03-12-2009)

Danh sách sinh viên lớp DH07DT(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH06DTB(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH06DTA(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH05DT(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH04DTH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH04DTM(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH03DTH(23-04-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy sáu ba ba một

Xem trả lời của bạn !