Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 Công ty KMS Technology gửi nội dung của các event sắp tới đến toàn thể sinh viên:

  -      Ngày 17/4: 30 Software Testers

 

-       Ngày 21/4: 20 .NET Developers

 Công ty KMS Technology gửi nội dung của các event sắp tới đến toàn thể sinh viên:

 

-       Ngày 17/4: 30 Software Testers

-       Ngày 21/4: 20 .NET Developers

-       Đối tượng: các bạn SV năm 3 / năm 4, sắp hoặc đã ra trường có kinh nghiệm dưới 1 năm.

-       Website/ forum: http://www.kms-technology.com/events/recruitment-day-30-software-testers-20-net-developers?utm_source=hcmuaf&utm_medium=banner&utm_campaign=recruitmendayapril2015

 

-       Email: http://www.kms-technology.com/events/recruitment-day-30-software-testers-20-net-developers?utm_source=hcmuaf&utm_medium=email&utm_campaign=recruitmendayapril2015

 

-       Facebook: http://www.kms-technology.com/events/recruitment-day-30-software-testers-20-net-developers?utm_source=hcmuaf&utm_medium=facebook&utm_campaign=recruitmendayapril2015

 

Trân trọng.

Số lần xem trang : :4348
Nhập ngày : 10-04-2015
Điều chỉnh lần cuối :10-04-2015

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bảy không không bốn

Xem trả lời của bạn !