Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 Hội đồng xét dựa trên Quy chế học vụ –Đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM; và có kết quả học tập của SV;

 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG XÉT TỐT NGHIỆP

ĐỢT 1_THÁNG 3NĂM 2015

1. Thời gian: 13h00 ngày 25/3/2015

2.  Địa điểm: Phòng Trưởng Khoa CNTT

3.  Nội dung:Xét tốt nghiệp cho sinh viên các lớp DH11DT, DH10DT, DH09DT, DH08DT và CD11TH, CD10TH, CD09TH.

4.  Thành phần Hội đồng xét tốt nghiệp:

1/ TS. Phạm Văn Tính – Trưởng Khoa                        : Chủ tịch Hội đồng               

2/ ThS. Lê Phi Hùng – Phó Trưởng Khoa                   : Phó Chủ tịch Hội đồng                   

3/ KS. Phan Đình Long – Bí thư Đoàn Thanh niên    : Uỷ viên                     

4/ KS. Đỗ Thị Yến Nhi – Giáo vụ Khoa                     : Thư ký Hội đồng                  

Hội đồng xét dựa trên Quy chế học vụ –Đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM; và có kết quả học tập của SV;

Tải biên bản chi tiết Tại đây

Số lần xem trang : :4416
Nhập ngày : 07-04-2015
Điều chỉnh lần cuối :

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm không hai bảy không

Xem trả lời của bạn !