Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Trung tâm đào tạo TMA (TTC) xin thông báo đến toàn thể sinh viên chính sách mới của công ty dành cho SV tham gia các khoá đào tạo nguồn nhân lực do TTC tổ chức.

         Trung tâm đào tạo TMA (TTC) xin thông báo đến toàn thể sinh viên chính sách mới của công ty dành cho SV tham gia các khoá đào tạo nguồn nhân lực do TTC tổ chức.

         Tất cả SV tốt nghiệp khoá học tại trung tâm và chỉ còn làm luận văn hay đồ án tốt nghiệp tại trường sẽ được nhận vào làm tại TMA cho đến khi hoàn tất khoá luận tốt nghiệp. Quy định này được áp dụng cho các khoá học từ tháng 3/2015.

         Trung tâm cũng gửi đến sinh viên các khoá đào tháng 4/2015 dành cho tuyển dụng mà TTC đang tuyển sinh. Thông tin về quy định mới cũng đã được cập nhật trong thông báo này.

         Nếu có yêu cầu thêm thông tin xin vui lòng phản hồi về contact@ttc.edu.vn

Số lần xem trang : :4233
Nhập ngày : 06-04-2015
Điều chỉnh lần cuối :

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bốn chín bảy hai

Xem trả lời của bạn !