Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:
Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Các bạn tải lịch thi chi tiết Tại đây, tải danh sách thi Tại đây.

Lưu ý:
- P1, P2, P3: Cẩm Tú
- R306, R406: Rạng Đông
- TTTH: Trung tâm tin học
- Thi thực hành và vấn đáp: theo lịch thi của Khoa thông báo (có sự thay đổi phòng thi so với lịch thi của PĐT thông báo)

- Sinh viên xem danh sách thi trong file đính kèm (xem kỹ mục Nhóm, Tổ và STT và cột Ghi chú thay đổi) để đến đúng phòng thi.

Số lần xem trang : :3833
Nhập ngày : 22-12-2014
Điều chỉnh lần cuối :22-12-2014

Thời khóa biểu, lịch thi

Lịch thi HK2 năm học 2016-2017(13-05-2017)

Lịch thi HK1 năm học 2016-2017 (Điều chỉnh 21/12/2016)(07-12-2016)

Lịch thi khoa CNTT học kỳ 3 năm học 2015-2016(16-08-2016)

Lịch thi THĐC HK3 năm học 2015-2016(16-08-2016)

Lịch thi HK2/2015-2016(25-05-2016)

Lịch giảng của giảng viên HK2 năm học 2015-2016(17-05-2016)

Lịch thi bổ sung HK1/2015-2106(29-02-2016)

[TB] Thay đổi thời gian và địa điểm thi môn LTTTBDĐ, GTN-M - HK1 2015-2016(09-01-2016)

Lịch thi khoa CNTT HK1/2015-2016 (cập nhật ngày 6/1/2016)(04-01-2016)

Lịch thi môn Tin học Đại cương - HK1 năm học 2015 - 2016 (cập nhật ngày 4/1/2016)(09-12-2015)

[TKB] Thời khóa biểu HK1 năm học 2015-2016 - DH15DTA, DH15DTB (9/2015)(03-09-2015)

Lịch thi K.CNTT HK3 năm 2014-2015(18-08-2015)

Lịch thi môn Tin học Đại cương - HK3 năm học 2014 - 2015(18-08-2015)

Lịch thi K.CNTT HK2/2014-2015(26-05-2015)

[TKB] Thời khóa biểu HK2 năm học 2014-2015 (3/3/2015)(03-03-2015)

Lịch thi mon Tin học Đại cương - HK1 năm học 2014 - 20154(15/12/2014)(15-12-2014)

Thời Khóa Biểu Tổng Hợp Học Kỳ 1 Năm Học 2014 - 2015 (cập nhật 25/9/2014)(26-09-2014)

Thay đổi phòng học Thực hành - Học Kỳ 1 Năm Học 2014 - 2015 (cập nhật 19/9/2014)(19-09-2014)

Thời Khóa Biểu Tổng Hợp Học Kỳ 1 Năm Học 2014 - 2015 (cập nhật 18/9/2014)(18-09-2014)

Lịch thi khoa CNTT - HK2 năm học 2013 - 2014 (15/5/2014)(15-05-2014)

Lịch thi mon Tin học Đại cương - HK2 năm học 2013 - 2014 (13/5/2013)(13-05-2014)

Thời Khóa Biểu Tổng Hợp Học Kỳ 2 Năm Học 2013 - 2014(27-02-2014)

Lịch thi HK1 năm học 2013 - 2014(28-11-2013)

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2013 - 2014(27-09-2013)

LỊCH THI HK 3 NĂM 2012 - 2013(22-08-2013)

LỊCH THI HOC KỲ 2 - NĂM HỌC 2012 - 2013 ( SINH VIÊN KHOA CNTT)(28-05-2013)

V/v ôn tập 2 môn thi TN cho SV hệ niên chế(24-05-2013)

LỊCH THI MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG (14-05-2013)

V/v xếp lịch thi Thực hành HK1 năm 2012 - 2013 (phân theo nhóm)(09-01-2013)

Lịch thi bổ sung cho các môn học lại - HK1 năm 2012 - 2013(07-01-2013)

Lịch thi các môn Khoa CNTT, HK1/2012-2013(28-12-2012)

Lịch thi Tin học Đại cương (214101) HK1/2012-2013(04-12-2012)

Lịch thi tốt nghiệp lần 2 (dành cho sinh viên khoá 2007 về trước)(26-09-2012)

Lịch thi lần 2 cho SV hệ niên chế đăng ký môn học trong HK3/2011-2012(14-09-2012)

[LỊCH THI]_ Các môn Học kỳ 3 năm học 2011-2012 (Tin học đại cương, Khoa CNTT, học lại)(28-06-2012)

Lịch thi tốt nghiệp tháng 06/2012 (Khóa 2007 về trước)(18-06-2012)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một hai hai năm ba