Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

DANH SÁCH TÂN SINH VIÊN K.CNTT NHẬN HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

 

TT Họ và tên Mã số SV
1 So Tấn Lượng 14130063
2 Võ Anh Kha 14130233
3 Nguyễn Quốc  14130150
4 Phan Thị Điểm 14126054

Số lần xem trang : :5085
Nhập ngày : 17-10-2014
Điều chỉnh lần cuối :17-10-2014

Giới thiệu sinh viên nhận học bổng hội đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau(11-01-2016)

Thông báo: Nộp hồ sơ dự tuyển học bổng (20-09-2015)

[HỌC BỔNG] Tài trợ học miễn phí CCNP Route, chỉ cần là sinh viên(03-06-2013)

Danh sách sinh viên nhận học bổng BIDV(24-05-2013)

Danh sách sinh viên nhận học bổng VNHELP (04-01-2013)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy năm một chín một

Xem trả lời của bạn !