Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM


STT MSSV Họ và Tên
1 11329002 Nguyễn Quốc Anh
2 11329062 Trần Tuấn Anh
3 11329014 Trương Tuấn Anh
4 11329006 Huỳnh Bá Thiên Ân
5 11329003 Trương Đình Ba
6 11329028 Phan Hoàng Bảo
7 11329024 Nguyễn Khánh Duy
8 11329021 Phạm Quốc Duy
9 11329009 Nguyễn Xuân Dương
10 11329020 Nguyễn Hải Đăng
11 11329034 Đặng Phương Nhật Đồng
12 11329037 Lê Tấn Đức
13 11329101 Nguyễn Văn Đường
14 11329044 Nguyễn Xuân Hải
15 11329048 Chu Thị Hiền
16 11329046 Lâm Chí Hiếu
17 11329010 Trần Trung Hiếu
18 11329056 Vũ Thành Huy
19 11329130 Võ Minh Khánh
20 11329063 Ngô Thoại Nhật Kiên
21 11329064 Võ Thị Ái Liên
22 11329065 Ngô Đức Loan
23 11329071 Nguyễn Đình Long
24 11329068 Hoàng Đức Luân
25 11329055 Nguyễn Thị Mận
26 11329073 Dương Hoàng Minh
27 11329074 Nguyễn Công Minh
28 11329066 Nguyễn Quốc Minh
29 11329084 Ngô Thanh Nam
30 11329080 Nguyễn Kim Ngà
31 11329081 Nguyễn Thị Tuyết Ngân
32 11329140 Đặng Thị Kim Ngoan
33 11329085 Phan Thành Nguyên
34 11329137 Tống Thị Nguyệt
35 11329137 Lâm Thanh Nhàn
36 11329053 Lê Viết Phi
37 11329122 Nguyễn Phương Quan
38 11329023 Võ Lâm Hoàng Sang
39 11329097 Võ Ngọc Tấn
40 11329120 Nguyễn Nguyên Thái
41 11329121 Trần Minh Thân
42 11329103 Võ Trọng Thông
43 11329049 Phạm Thị Hoài Thu
44 11329141 Nguyễn Anh Thuận
45 11329104 Phạm Văn Tiến
46 11320109 Lê Trần Văn Trường
47 11329110 Vũ Nhật Trường
48 11329111 Cao Trường Tuấn
49 11329112 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền
50 11329135 Nguyễn Thị Thu Vân
51 11329133 Phạm Thành Vũ
52 11329127 Phan Thị Thùy Vy
53 11329027 Trương Tùng Dương

 

Số lần xem trang : :4268
Nhập ngày : 25-06-2014
Điều chỉnh lần cuối :21-07-2014

Danh sách lớp CD12TH(25-06-2014)

Danh sách lớp CD09TH(03-12-2009)

Danh sách lớp CD08TH(03-12-2009)

Danh sách sinh viên lớp CD07TH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD06TH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD05TH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD04TH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD03THM(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD03THH(23-04-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba không sáu tám ba

Xem trả lời của bạn !