Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 

DANH SÁCH LỚP DH13DT
     
STT MSSV Họ và Tên
1 13130002 Đào Thị Thu Ánh
2 13130003 Đỗ Vy Bảo
3 13130004 Huỳnh Quốc Bảo
4 13130005 Nguyễn Minh Chánh
5 13130007 Võ Thị Kim Cương
6 13130009 Nguyễn Thị Ngọc Diễm
7 13130010 Ngô Xuân Dũng
8 13130013 Lê Thị Định
9 13130014 Hồ Thị Mỹ Hạnh
10 13130015 Nguyễn Văn Hậu
11 13130017 Trần Thị Diệu Hiền
12 13130018 Võ Minh Hiền
13 13130019 Dương Chí Hoa
14 13130020 Nguyễn Thanh Hoa
15 13130021 Chu Thanh Hoàng
16 13130022 Nguyễn Lê Hoàng
17 13130027 Phùng Đình Huy
18 13130028 Trần Thanh Huy
19 13130029 Nguyễn Thị Ngọc Huỳnh
20 13130031 Nguyễn Văn Hùng
21 13130032 Đinh Hoàng Hưng
22 13130033 Nguyễn Thanh Hưng
23 13130034 Trần Khánh Hưng
24 13130035 Lý Thị Mỹ Hương
25 13130036 Nguyễn Thị Lan Hương
26 13130040 Võ Đỗ Khuê
27 13130042 Hồ Đức Lâm
28 13130043 Nguyễn Giác Lâm
29 13130044 Nguyễn Duy Linh
30 13130045 Lương Diệu Long
31 13130046 Nguyễn Phi Long
32 13130048 Huỳnh Quốc Lộc
33 13130049 Trần Trọng Lộc
34 13130051 Nguyễn Văn Minh
35 13130053 Nguyễn Thị Huyền My
36 13130054 Đinh Quốc Nam
37 13130055 Phạm Quốc Thời Nay
38 13130056 Lương Kim Ngân
39 13130058 Nguyễn Thị Ngần
40 13130059 Bùi Trọng Nghĩa
41 13130060 Long Hoài Nghĩa
42 13130061 Nguyễn Hữu Nghĩa
43 13130062 Trần Ngọc
44 13130063 Trần Hữu Quang Ngọc
45 13130064 Nguyễn Văn Nguyên
46 13130066 Phạm Tấn Phát
47 13130068 Nông Văn Phú
48 13130070 Nguyễn Thị Phương
49 13130072 Phạm Nhựt Quang
50 13130073 Nguyễn Minh Quân
51 13130074 Trịnh Nhật Quân
52 13130075 Nguyễn Văn Quyền
53 13130076 Đoàn Thị Sinh
54 13130077 Mã Mãn Sung
55 13130078 Vương Trí Tài
56 13130079 Nguyễn Thành Tâm
57 13130080 Phạm Trọng Tân
58 13130081 Nguyễn Thành Tấn
59 13130082 Trần Trọng Tấn
60 13130085 Trần Xuân Thắng
61 13130086 Hoàng Hà Thiên
62 13130088 Lương Diệp Thịnh
63 13130089 Lê Văn Thông
64 13130090 Huỳnh Thị Thu Thủy
65 13130091 Ngô Anh Tiến
66 13130092 Thái Văn Tiến
67 13130093 Tống Quang Tiến
68 13130094 Phạm Chí Tôn
69 13130096 Phạm Thị Thanh Trà
70 13130098 Trần Văn Triều
71 13130099 Lê Kim Trung
72 13130101 Nguyễn Trung Tuấn
73 13130102 Phạm Văn Tuấn
74 13130103 Nguyễn Thị Ánh Tuyết
75 13130104 Nguyễn Hữu Tú
76 13130105 Dương Anh Cát Tường
77 13130107 Bùi Hữu Nhật Vinh
78 13130108 Trần Quang Vinh
79 13130109 Hoàng Tấn Võ
80 13130111 Nguyễn Tuấn Vũ
81 13130112 Nguyễn Thiện Vương
82 13130113 Võ Thị Hoài Xuân
83 13130114 Vi Văn Phượng
84 13130117 Nguyễn Hoàng Anh
85 13130119 Phạm Hoàng Huy Anh
86 13130120 Lê Quang Bảo
87 13130124 Nguyễn Đức Bằng
88 13130125 Phạm Văn Bằng
89 13130127 Nguyễn Thanh Bình
90 13130128 Võ Sỹ Bình
91 13130129 Nguyễn Dương Cảnh
92 13130133 Lâm Cần Chương
93 13130134 Hồ Viết Công
94 13130135 Lê Đăng Thành Công
95 13130136 Nguyễn Văn Công
96 13130142 Nguyễn Minh Duy
97 13130143 Trần Quang Duy
98 13130145 Hồ Trung Dũng
99 13130146 Nguyễn Tấn Dũng
100 13130149 Nguyễn Văn Đại
101 13130150 Cao Thành Đạt
102 13130152 Hoàng Tiến Đạt
103 13130154 Nguyễn Huỳnh Gia Đạt
104 13130155 Trịnh Tiến Đạt
105 13130156 Trần Thế Đông
106 13130160 Phan Thị Giang
107 13130163 Trần Văn Giáp
108 13130165 Phạm Tuấn Hạnh
109 13130166 Phạm Thị Hiền
110 13130168 Võ Văn Hiếu
111 13130169 Phan Hồng Hiệp
112 13130171 Trần Thị Mỹ Hoa
113 13130172 Âu Tiến Hoàng
114 13130175 Phạm Quốc Hoàng
115 13130176 Trần Quốc Hoàng
116 13130177 Võ Ngô Tiên Hoàng
117 13130178 Thân Văn Hoạt
118 13130183 Trần Thị Mỹ Hồng
119 13130186 Nguyễn Ngọc Huy
120 13130189 Nguyễn Thị Trúc Huyên
121 13130190 Vi Văn Huỳnh
122 13130191 Nguyễn Văn Hùng
123 13130192 Trần Hùng
124 13130197 Mộng Lý Thu Hường
125 13130198 Trương Hữu Hưởng
126 13130200 Đinh Hoàng Khang
127 13130204 Phan Khả Khắt
128 13130205 Lê Sĩ Đăng Khoa
129 13130206 Nguyễn Minh Khoa
130 13130210 Nguyễn Văn Kiên
131 13130211 Huỳnh Anh Kiệt
132 13130212 Nguyễn Trọng Kính
133 13130214 Tạ Ngọc Bảo Lâm
134 13130216 Hoàng Lân
135 13130217 Nguyễn Minh Liêl
136 13130219 Lương Tiểu Long
137 13130221 Nguyễn Phước Lợi
138 13130223 Nguyễn Thị Luyến
139 13130225 Nguyễn Võ Xuân Mai
140 13130226 Phạm Hoàng Minh Mẫn
141 13130229 Phạm Lê Minh
142 13130231 Trần Phúc Minh
143 13130233 Hoàng Ngọc Mỹ
144 13130235 Nguyễn Hoài Nam
145 13130237 Võ Trương Hoàng Nghiệp
146 13130238 Lê Cao Nghĩa
147 13130241 Lê Xuân Nguyên
148 13130252 Trương Tấn Phát
149 13130253 Nguyễn Trung Phi
150 13130257 Võ Đại Phúc
151 13130260 Nguyễn Thị Hồng Phương
152 13130261 Kiều Văn Phước
153 13130262 Dương Thị Phượng
154 13130263 Nguyễn Trần Khánh Quân
155 13130264 Nguyễn Thanh Qui
156 13130265 Từ Thị Kim Quyên
157 13130269 Vũ Lưu Quỳnh
158 13130271 Nguyễn Trường Sơn
159 13130272 Trương Văn Sơn
160 13130273 Mai Hữu Tài
161 13130275 Nguyễn Văn Thiên Tài
162 13130277 Phan Thị Ngọc Tâm
163 13130281 Phan Trung Tân
164 13130284 Nguyễn Văn Tấn
165 13130286 Nguyễn Minh Thanh
166 13130287 Lê Phúc Thành
167 13130289 Nguyễn Thị Hồng Thắm
168 13130292 Trần Công Thể
169 13130295 Đoàn Văn Thế
170 13130296 Huỳnh Ngọc Thiên
171 13130298 Lương Kiều Thiên
172 13130300 Trần Ngọc Thiện
173 13130303 Đặng Thị Minh Thư
174 13130306 Huỳnh Hoàng Tiến
175 13130308 Phạm Minh Tiến
176 13130310 Lê Trọng Tín
177 13130311 Lê Trung Tín
178 13130312 Nguyễn Đình Hoàng Tín
179 13130313 Trần Trọng Tín
180 13130314 Lê Chí Toản
181 13130316 Nguyễn Thanh Tòng
182 13130317 Nguyễn Văn Trà
183 13130318 Khổng Tiên Triệu
184 13130319 Mai Thị Tú Trinh
185 13130321 Nguyễn Thị Tuyết Trinh
186 13130322 Nguyễn Văn Trình
187 13130324 Ngô Minh Trí
188 13130326 Phạm Đình Trí
189 13130328 Đặng Thành Trung
190 13130329 Nguyễn Chí Trung
191 13130330 Nguyễn Quốc Trung
192 13130333 Đàm Anh Tuấn
193 13130336 Nguyễn Anh Tuấn
194 13130337 Nguyễn Công Tuấn
195 13130339 Vũ Quốc Tuấn
196 13130340 Vy Thanh Tuấn
197 13130341 Lê Thanh Tuyển
198 13130343 Võ Xuân Tùng
199 13130344 Nguyễn Minh Tú
200 13130346 Trần Phương Uyên
201 13130349 Phạm Đình Văn
202 13130350 Trần Thị Ngọc Vân
203 13130352 Đinh Xuân Việt
204 13130354 Lê Tuấn Vũ
205 13130357 Hồ Thị Xinh
206 13130358 Nguyễn Văn Yên
207 13130359 Nguyễn Ngọc Nhân
208 13130360 Nguyễn Duy Bảo
209 13130362 Trần Văn Hoàng

Số lần xem trang : :5625
Nhập ngày : 25-06-2014
Điều chỉnh lần cuối :

Danh sách lớp DH16DT(06-09-2016)

Danh sách lớp DH14DT(28-11-2015)

Danh sách lớp DH15DT(28-11-2015)

Danh sách lớp DH12DT(25-06-2014)

Danh sách lớp DH11DT(25-06-2014)

Danh sách lớp DH10DT(21-02-2012)

Danh sách lớp DH09DT(03-12-2009)

Danh sách lớp DH08DT(03-12-2009)

Danh sách sinh viên lớp DH07DT(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH06DTB(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH06DTA(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH05DT(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH04DTH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH04DTM(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH03DTH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH03DTM(23-04-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm tám năm bốn chín

Xem trả lời của bạn !