Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 

DANH SÁCH SINH VIÊN DH11DT
     
STT Họ Và Tên MSV
1 NGUYỄN VĂN CHÚC ÂN 11130001
2 LÊ BẢO ĐẠI 11130004
3 HUỲNH THANH ĐIỀN 11130005
4 NGUYỄN TRUNG HẬU 11130007
5 NGUYỄN THÁI HOÀ 11130008
6 NGUYỄN VIỆT HỒNG 11130009
7 BÙI HỮU LỘC 11130011
8 PHẠM QUAN KHIẾT LUÂN 11130012
9 NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG 11130013
10 NGUYỄN THỊ TRÀ MI 11130014
11 NGUYỄN VĂN NAM 11130015
12 LƯU ĐẶNG NHÂN 11130016
13 LƯƠNG VĂN NHẪN 11130017
14 LÊ NGỌC PHÁT 11130018
15 NGUYỄN QUỐC PHÚ 11130019
16 PHAN HỮU PHƯỚC 11130020
17 LÊ VĂN SANG 11130021
18 NGÔ MINH THỐNG 11130023
19 BÙI CHÍNH THUẦN 11130024
20 TRẦN KHẢI CÁT TIÊN 11130025
21 ĐẶNG NGỌC TIẾN 11130026
22 LÊ CAO TRÍ 11130028
23 NGUYỄN VĂN TRỌNG 11130029
24 NGUYỄN BÁ TRUNG 11130030
25 NGUYỄN VĨNH 11130031
26 NGUYỄN VĂN CỜ ĐỎ 11130035
27 HUỲNH QUANG THÁI 11130037
28 NGUYỄN PHÚC THỊNH 11130038
29 SƠN MINH TRÍ 11130039
30 HUỲNH THỊ MỸ LINH 11130040
31 TRẦN THỊ THẢO NGUYÊN 11130041
32 NGUYỄN VĨNH SONG 11130042
33 NGUYỄN VĂN TUẤN 11130046
34 TRẦN ĐÌNH BẢO NGỌC 11130050
35 PHẠM PHÚ MINH QUÂN 11130052
36 VÕ TRẦN ĐẠI 11130054
37 VÕ THỊ HỒNG GẤM 11130058
38 NGUYỄN  THỊ CẨM UYÊN 11130059
39 TRẦN ANH BẢO 11130062
40 LẠI TIẾN SỸ HIẾN 11130064
41 TRẦN KIM HUY 11130066
42 PHẠM HUY LUẬT 11130067
43 NGUYỄN PHẠM MINH NHỰT 11130069
44 NGUYỄN CHÍ PHƯƠNG 11130070
45 HỒ NHƯ LỪNG 11130072
46 BÙI ĐÌNH NHU 11130077
47 HUỲNH HÙNG 11130078
48 NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT 11130080
49 NGUYỄN MẠNH TOÀN 11130081
50 LÊ CÔNG NGUYỄN TRỌNG 11130083
51 NGUYỄN MINH TÂN 11130084
52 HUỲNH NGỌC ANH 11130086
53 BÙI THỊ LỆ 11130088
54 NGUYỄN QUỐC TÍN 11130090
55 LÝ VŨ KIỆT 11130091
56 CHÂU MINH TRÍ 11130093
57 LÂM ÁI LINH 11130094
58 NGUYỄN XUÂN TÙNG 11130099
59 NGUYỄN TẤN TÀI 11130071

 

Số lần xem trang : :4484
Nhập ngày : 25-06-2014
Điều chỉnh lần cuối :25-06-2014

Danh sách lớp DH16DT(06-09-2016)

Danh sách lớp DH14DT(28-11-2015)

Danh sách lớp DH15DT(28-11-2015)

Danh sách lớp DH13DT(25-06-2014)

Danh sách lớp DH12DT(25-06-2014)

Danh sách lớp DH10DT(21-02-2012)

Danh sách lớp DH09DT(03-12-2009)

Danh sách lớp DH08DT(03-12-2009)

Danh sách sinh viên lớp DH07DT(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH06DTB(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH06DTA(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH05DT(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH04DTH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH04DTM(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH03DTH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH03DTM(23-04-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy sáu năm hai bảy

Xem trả lời của bạn !