Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:
Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Các bạn xem điểm thành phần, có sai sót gì các bạn hãy liên hệ trực tiếp với giáo viên dạy lý thuyết để được giải đáp. Thời hạn 1 tuần từ khi ra thông báo. Tải bảng điểm tại đây

Số lần xem trang : :3721
Nhập ngày : 07-01-2014
Điều chỉnh lần cuối :

Điểm thi THĐC (lớp Thầy Cường) HK2 năm học 2015-2016(18-07-2016)

Điểm thi THĐC (lớp Cô Trâm) HK2 năm học 2015-2016(18-07-2016)

Điểm thi THĐC (lớp Thầy Nhựt) HK2 năm học 2015-2016(15-07-2016)

Điểm thi THĐC (lớp Cô Oanh) HK2 năm học 2015-2016(11-07-2016)

Điểm thi THĐC HK1 năm học 2015 (Nhóm 2, 10, 18, 19 - lớp Thầy Hảo)(22-03-2016)

Điểm thi THĐC (Nhóm 27 - lớp Thầy Cường) HK1 năm học 2015-2016(16-03-2016)

Điểm thi THĐC (Nhóm 01 - lớp Thầy Cường) HK1 năm học 2015-2016(16-03-2016)

Điểm thi THĐC (Nhóm 02 - lớp Thầy Cường) HK1 năm học 2015-2016(16-03-2016)

Điểm thi THĐC (Nhóm 20 - lớp Thầy Cường) HK1 năm học 2015-2016(16-03-2016)

Điểm thi THĐC (Nhóm 31 - lớp Cô Nhi) HK1 năm học 2015-2016(07-03-2016)

Điểm thi THĐC (Nhóm 28 - lớp Cô Trâm) HK1 năm học 2015-2016(07-03-2016)

Điểm thi THĐC (Nhóm 21 - lớp Cô Trâm) HK1 năm học 2015-2016(07-03-2016)

Điểm thi THĐC (Nhóm 14 - lớp Cô Trâm) HK1 năm học 2015-2016(07-03-2016)

Điểm thi THĐC (Nhóm 01 - lớp Cô Trâm) HK1 năm học 2015-2016(07-03-2016)

Điểm thi THĐC (lớp Cô Oanh) HK1 năm học 2015-2016(29-01-2016)

Điểm thi THDC HK3/14-15 Cô Trâm(29-09-2015)

ĐIỂM THI HK2/2014-2015 THĐC THẦY HẢO(23-09-2015)

Điểm thi môn THĐC_HK2_214101_214103_02(Thầy Linh)(14-08-2015)

Điểm thi môn THĐC_HK2_20142105 - nhóm 01(Cô Oanh(17-07-2015)

Điểm thi môn THĐC_HK2_20142105 - nhóm TCNH14 (Thầy Nhựt)(26-06-2015)

Điểm thi môn THĐC_HK2_20142105 - nhóm 4 (Thầy Nhựt)(26-06-2015)

Điểm thi THĐC HK2 năm học 2013 - 2014 (Các nhóm - Lớp Thầy Linh)(11-08-2014)

Điểm thi THĐC HK2 năm học 2013 - 2014 (Nhóm 10 - Lóp Thầy Nhựt; Nhóm 6 - Lóp Thầy Cường; Nhóm 10 - Lóp Thầy Nhựt; Nhóm 02, 09 - Lóp Cô Oanh;(25-07-2014)

Điểm thi THĐC HK2 năm học 2013 - 2014 (Nhóm 4 - Lóp Thầy Nhựt)(23-07-2014)

Điểm thi THĐC HK2 năm học 2013 - 2014 (Lóp Cô Trâm)(18-07-2014)

Điểm thi giữa kỳ lớp Thứ 6 - phòng TV302 (Thầy Nhựt)(03-06-2014)

Điểm thi giữa kỳ lớp Thứ 2 - phòng RD200 (Thầy Nhựt)(02-06-2014)

Điểm thi môn THDC - HK1 năm học 2013 - 2014 - lớp Thầy Cường, Thầy Hảo(20-03-2014)

Điểm thi THDC HK1 năm 2013 - 2014 lớp Thầy Linh (6/3/2014)(06-03-2014)

Điểm thi THDC (lớp Thầy Nhựt, 26/2/2014)(27-02-2014)

Điểm Thi THĐC Lớp Cô Oanh (14.2.2014)(14-02-2014)

Điểm Thi THĐC Lớp Cô Trâm (14.2.2014)(14-02-2014)

Điểm thi THDC (lớp Thầy Nhựt, 24/12/2013)(20-12-2013)

Bảng điểm HK2 năm 2012-2013 - THDC - nhóm 3 (Thầy Nhựt)(10-08-2013)

Tổng hợp điểm thi môn THĐC, học kỳ 1 năm học 2012-2013 (25.02.2013)(25-02-2013)

Điểm thi THĐC - Lớp Cô Trâm(25-01-2013)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba một sáu một bảy