Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 184
Toàn hệ thống: 1433
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Notes: Nhấn Ctrl + F, gõ mã số môn học tìm kiếm sẽ nhanh hơn.

Số đầu tiên của tên file chính là số thứ tự nhóm

File name: 01_214101_TinHocDaiCuong.pdf
Download link: http://www.mediafire.com/file/xc04yvgv75gqv1h

File name: 02_214101_TinHocDaiCuong.pdf
Download link: http://www.mediafire.com/file/a8mwz4w2ft1cuma

File name: 03_214101_TinHocDaiCuong.pdf

Download link: http://www.mediafire.com/file/72g31vt9x9nyc99

File name: 05_214101_TinHocDaiCuong.pdf
Download link: http://www.mediafire.com/file/sxcwc7c8v3hm25c

File name: 06_214101_TinHocDaiCuong.pdf
Download link: http://www.mediafire.com/file/dw48ipvo0ws6wb2

File name: 07_214101_TinHocDaiCuong.pdf
Download link: http://www.mediafire.com/file/qp9rm6rvtb021u6

File name: 09_214101_TinHocDaiCuong.pdf

Download link: http://www.mediafire.com/file/2k5vp0cbdmap8dm

File name: 10_214101_TinHocDaiCuong.pdf
Download link: http://www.mediafire.com/file/x69dq7n994qjfb6

File name: 11_214101_TinHocDaiCuong.pdf
Download link: http://www.mediafire.com/file/hjzsvb72ldrfvng

Số lần xem trang : :3772
Nhập ngày : 25-02-2013
Điều chỉnh lần cuối :

Điểm thi THĐC (lớp Thầy Cường) HK2 năm học 2015-2016(18-07-2016)

Điểm thi THĐC (lớp Cô Trâm) HK2 năm học 2015-2016(18-07-2016)

Điểm thi THĐC (lớp Thầy Nhựt) HK2 năm học 2015-2016(15-07-2016)

Điểm thi THĐC (lớp Cô Oanh) HK2 năm học 2015-2016(11-07-2016)

Điểm thi THĐC HK1 năm học 2015 (Nhóm 2, 10, 18, 19 - lớp Thầy Hảo)(22-03-2016)

Điểm thi THĐC (Nhóm 27 - lớp Thầy Cường) HK1 năm học 2015-2016(16-03-2016)

Điểm thi THĐC (Nhóm 01 - lớp Thầy Cường) HK1 năm học 2015-2016(16-03-2016)

Điểm thi THĐC (Nhóm 02 - lớp Thầy Cường) HK1 năm học 2015-2016(16-03-2016)

Điểm thi THĐC (Nhóm 20 - lớp Thầy Cường) HK1 năm học 2015-2016(16-03-2016)

Điểm thi THĐC (Nhóm 31 - lớp Cô Nhi) HK1 năm học 2015-2016(07-03-2016)

Điểm thi THĐC (Nhóm 28 - lớp Cô Trâm) HK1 năm học 2015-2016(07-03-2016)

Điểm thi THĐC (Nhóm 21 - lớp Cô Trâm) HK1 năm học 2015-2016(07-03-2016)

Điểm thi THĐC (Nhóm 14 - lớp Cô Trâm) HK1 năm học 2015-2016(07-03-2016)

Điểm thi THĐC (Nhóm 01 - lớp Cô Trâm) HK1 năm học 2015-2016(07-03-2016)

Điểm thi THĐC (lớp Cô Oanh) HK1 năm học 2015-2016(29-01-2016)

Điểm thi THDC HK3/14-15 Cô Trâm(29-09-2015)

ĐIỂM THI HK2/2014-2015 THĐC THẦY HẢO(23-09-2015)

Điểm thi môn THĐC_HK2_214101_214103_02(Thầy Linh)(14-08-2015)

Điểm thi môn THĐC_HK2_20142105 - nhóm 01(Cô Oanh(17-07-2015)

Điểm thi môn THĐC_HK2_20142105 - nhóm TCNH14 (Thầy Nhựt)(26-06-2015)

Điểm thi môn THĐC_HK2_20142105 - nhóm 4 (Thầy Nhựt)(26-06-2015)

Điểm thi THĐC HK2 năm học 2013 - 2014 (Các nhóm - Lớp Thầy Linh)(11-08-2014)

Điểm thi THĐC HK2 năm học 2013 - 2014 (Nhóm 10 - Lóp Thầy Nhựt; Nhóm 6 - Lóp Thầy Cường; Nhóm 10 - Lóp Thầy Nhựt; Nhóm 02, 09 - Lóp Cô Oanh;(25-07-2014)

Điểm thi THĐC HK2 năm học 2013 - 2014 (Nhóm 4 - Lóp Thầy Nhựt)(23-07-2014)

Điểm thi THĐC HK2 năm học 2013 - 2014 (Lóp Cô Trâm)(18-07-2014)

Điểm thi giữa kỳ lớp Thứ 6 - phòng TV302 (Thầy Nhựt)(03-06-2014)

Điểm thi giữa kỳ lớp Thứ 2 - phòng RD200 (Thầy Nhựt)(02-06-2014)

Điểm thi môn THDC - HK1 năm học 2013 - 2014 - lớp Thầy Cường, Thầy Hảo(20-03-2014)

Điểm thi THDC HK1 năm 2013 - 2014 lớp Thầy Linh (6/3/2014)(06-03-2014)

Điểm thi THDC (lớp Thầy Nhựt, 26/2/2014)(27-02-2014)

Điểm Thi THĐC Lớp Cô Oanh (14.2.2014)(14-02-2014)

Điểm Thi THĐC Lớp Cô Trâm (14.2.2014)(14-02-2014)

Bảng Điểm THDC Lớp DH13DT (cập nhật ngày 7/1/2014)(07-01-2014)

Điểm thi THDC (lớp Thầy Nhựt, 24/12/2013)(20-12-2013)

Bảng điểm HK2 năm 2012-2013 - THDC - nhóm 3 (Thầy Nhựt)(10-08-2013)

Điểm thi THĐC - Lớp Cô Trâm(25-01-2013)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một chín chín ba