Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Notes: Nhấn Ctrl + F, gõ mã số môn học tìm kiếm sẽ nhanh hơn.

Số đầu tiên của tên file chính là số thứ tự nhóm

File name: 01_214101_TinHocDaiCuong.pdf
Download link: http://www.mediafire.com/file/xc04yvgv75gqv1h

File name: 02_214101_TinHocDaiCuong.pdf
Download link: http://www.mediafire.com/file/a8mwz4w2ft1cuma

File name: 03_214101_TinHocDaiCuong.pdf

Download link: http://www.mediafire.com/file/72g31vt9x9nyc99

File name: 05_214101_TinHocDaiCuong.pdf
Download link: http://www.mediafire.com/file/sxcwc7c8v3hm25c

File name: 06_214101_TinHocDaiCuong.pdf
Download link: http://www.mediafire.com/file/dw48ipvo0ws6wb2

File name: 07_214101_TinHocDaiCuong.pdf
Download link: http://www.mediafire.com/file/qp9rm6rvtb021u6

File name: 09_214101_TinHocDaiCuong.pdf

Download link: http://www.mediafire.com/file/2k5vp0cbdmap8dm

File name: 10_214101_TinHocDaiCuong.pdf
Download link: http://www.mediafire.com/file/x69dq7n994qjfb6

File name: 11_214101_TinHocDaiCuong.pdf
Download link: http://www.mediafire.com/file/hjzsvb72ldrfvng

Số lần xem trang : :4469
Nhập ngày : 25-02-2013
Điều chỉnh lần cuối :

Điểm thi THĐC (lớp Thầy Cường) HK2 năm học 2015-2016(18-07-2016)

Điểm thi THĐC (lớp Cô Trâm) HK2 năm học 2015-2016(18-07-2016)

Điểm thi THĐC (lớp Thầy Nhựt) HK2 năm học 2015-2016(15-07-2016)

Điểm thi THĐC (lớp Cô Oanh) HK2 năm học 2015-2016(11-07-2016)

Điểm thi THĐC HK1 năm học 2015 (Nhóm 2, 10, 18, 19 - lớp Thầy Hảo)(22-03-2016)

Điểm thi THĐC (Nhóm 27 - lớp Thầy Cường) HK1 năm học 2015-2016(16-03-2016)

Điểm thi THĐC (Nhóm 01 - lớp Thầy Cường) HK1 năm học 2015-2016(16-03-2016)

Điểm thi THĐC (Nhóm 02 - lớp Thầy Cường) HK1 năm học 2015-2016(16-03-2016)

Điểm thi THĐC (Nhóm 20 - lớp Thầy Cường) HK1 năm học 2015-2016(16-03-2016)

Điểm thi THĐC (Nhóm 31 - lớp Cô Nhi) HK1 năm học 2015-2016(07-03-2016)

Điểm thi THĐC (Nhóm 28 - lớp Cô Trâm) HK1 năm học 2015-2016(07-03-2016)

Điểm thi THĐC (Nhóm 21 - lớp Cô Trâm) HK1 năm học 2015-2016(07-03-2016)

Điểm thi THĐC (Nhóm 14 - lớp Cô Trâm) HK1 năm học 2015-2016(07-03-2016)

Điểm thi THĐC (Nhóm 01 - lớp Cô Trâm) HK1 năm học 2015-2016(07-03-2016)

Điểm thi THĐC (lớp Cô Oanh) HK1 năm học 2015-2016(29-01-2016)

Điểm thi THDC HK3/14-15 Cô Trâm(29-09-2015)

ĐIỂM THI HK2/2014-2015 THĐC THẦY HẢO(23-09-2015)

Điểm thi môn THĐC_HK2_214101_214103_02(Thầy Linh)(14-08-2015)

Điểm thi môn THĐC_HK2_20142105 - nhóm 01(Cô Oanh(17-07-2015)

Điểm thi môn THĐC_HK2_20142105 - nhóm TCNH14 (Thầy Nhựt)(26-06-2015)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai không sáu ba bốn

Xem trả lời của bạn !