Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 Hồ sơ bao gồm: CV (bằng tiếng Anh), Internship Application (được đính kèm ở trên), 1 tấm hình 3x4, Bảng Điểm mới nhất và Giấy Giới Thiệu Thực Tập có xác nhận của trường

Tải về thông báo

Tải về Internship Application

Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA, nộp hồ sơ về intern@tma.com.vn  trước ngày 25/01/2012

 

 

Số lần xem trang : :4222
Nhập ngày : 27-12-2012
Điều chỉnh lần cuối :27-12-2012

Chương trình huấn luyện kỹ năng lập trình - Công ty Fujinet(20-01-2016)

Chương trình thực tập “FPT Software Internship 2016”(11-01-2016)

KMS sẽ tổ chức Ngày hội tuyển dụng 2016 - Chương trình đào tạo LAUNCH (20/01/2016)(11-01-2016)

SDC của TMA tuyển sinh viên thực tập khóa 6 vào tháng 9/2015(10-09-2015)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn chín năm sáu

Xem trả lời của bạn !