Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

1.     Danh sách sinh viên xin đăng ký môn học bổ sung:

Stt

Họ tên SV

MSSV

Lớp

Tên môn học

Mã MH

1

Phạm Ngọc Hiếu

12130189

DH12DT

Các ng lý CB của CN Mác –Lênin

200106

2

Nguyễn Hữu Phước Khang

10130033

DH10DT

Lý thuyết đồ thị

214315

3

Phạm Hoàng Dủ

09130015

DH09DT

Trí tuệ nhân tạo

214463

4

Nguyễn Trung Hiếu

09130024

DH09DT

Nhập môn TTNT

214463

5

Trần Vũ Thanh Huy

09130029

DH09DT

Cấu trúc dữ liệu

214441

 

Trần Vũ Thanh Huy

09130029

DH09DT

HĐH nâng cao

214251

6

Thạch Phương Lộc

09130044

DH09DT

Phân tích và thiết kế HTTT

214461

 

Thạch Phương Lộc

09130044

DH09DT

Nhập môn CNPM

214371

7

Quách Minh Nam

09130054

DH09DT

Phân tích và thiết kế HTTT

214461

 

Quách Minh Nam

09130054

DH09DT

Nhập môn TTNT

214463

8

Trần Văn Thiệp

09130083

DH09DT

Data Warehouse

214377

9

Nguyễn Tuấn Văn

09130099

DH09DT

Data Warehouse

214377

 

Nguyễn Tuấn Văn

09130099

DH09DT

Chuyên đề Java

214256

10

Nguyễn Thanh Hoài

07130041

DH08DT

Chuyên đề Java

214286

11

Nguyễn Tấn Đạt

08130022

DH08DT

Lập trình .Net

214372

12

Nguyễn Thị Bạch Vân

08130126

DH08DT

Trí tuệ nhân tạo

214463

13

Phạm Thị Hiếu Nhiên

10329046

CD10TH

Lập trình Web

214462

14

Nguyễn Hoàng Thạch

09329081

CD09TH

Chuyên đề Java

214286

 

Nguyễn Hoàng Thạch

09329081

CD09TH

Nhập môn CNPM

214371

15

Huỳnh Trung Hồ

09344009

CD09TH

Chuyên đề Java

214286

 

Huỳnh Trung Hồ

09344009

CD09TH

Thiết kế HĐT

214352

16

Ngô Văn Luật

09344012

CD09TH

Phân tích và thiết kế HTTT

214461

2.     Danh sách sinh viên xin xóa đăng ký môn học:

Stt

Họ tên SV

MSSV

Lớp

Tên môn học

Mã MH

1

Nguyễn Thị Trà Mi

11130014

DH11DT

Giáo dục thể chất

202502

2

Huỳnh Ngọc Anh

11130086

DH11DT

Kinh tế vi mô 1

208109

 

Huỳnh Ngọc Anh

11130086

DH11DT

Kỹ năng giao tiếp

202620

3

Lý Vũ Kiệt

11130091

DH11DT

Kinh tế vi mô 1

208109

 

Lý Vũ Kiệt

11130091

DH11DT

Kỹ năng giao tiếp

202620

4

Lê Tuấn Bảo

10130003

DH10DT

Nhập môn CSDL

214442

5

Nguyễn Tấn Đức

10130019

DH10DT

Nhập môn HĐH

214242

 

Nguyễn Tấn Đức

10130019

DH10DT

Đường lối CM của ĐCSVN

200104

6

Nguyễn Thị Ái Nhi

10130055

DH10DT

Quản trị mạng

214271

7

Lê Hoàng Phương

10130064

DH10DT

Nhập môn CSDL

214442

8

Dương Hoàng Thơ

10130085

DH10DT

Lập trình mạng

214252

9

Trang Ngọc Dũng

09130018

DH09DT

An toàn và bảo mật hệ thống

214464

10

Nguyễn Trung Hiếu

09130024

DH09DT

Chính phủ điện tử

214288

 

Nguyễn Trung Hiếu

09130024

DH09DT

Đồ họa máy tính

214353

11

Nguyễn Thị Hoa

09130026

DH09DT

An toàn và bảo mật hệ thống

214464

12

Thạch Phương Lộc

09130044

DH09DT

Chính phủ điện tử

214288

 

Thạch Phương Lộc

09130044

DH09DT

Đồ họa máy tính

214353

 

Thạch Phương Lộc

09130044

DH09DT

Bảo mật mạng máy tính & HT

214272

13

Nguyễn Trường Huy Luật

09130048

DH09DT

An toàn và bảo mật hệ thống

214464

14

Bùi Tấn Lực

09130049

DH09DT

An toàn và bảo mật hệ thống

214464

15

Thạch Mi Na

09130051

DH09DT

An toàn và bảo mật hệ thống

214464

16

Quách Minh Nam

09130054

DH09DT

Chính phủ điện tử

214288

 

Quách Minh Nam

09130054

DH09DT

An toàn và bảo mật hệ thống

214464

 

Quách Minh Nam

09130054

DH09DT

Thiết kế hướng đối tượng

214352

17

Lê Thanh Tâm

09130075

DH09DT

An toàn và bảo mật hệ thống

214464

18

Lưu Văn Thắng

09130080

DH09DT

Lập trình trên TB di động

214274

19

Nguyễn Duy Thương

09130086

DH09DT

Lý thuyết đồ thị

214351

20

Nguyễn Tuấn Văn

09130099

DH09DT

An toàn và bảo mật hệ thống

214464

21

Chu Thị Huyền

09130114

DH09DT

An toàn và bảo mật hệ thống

214464

22

Nguyễn Thanh Hoài

07130041

DH08DT

Chuyên đề Web

214374

23

Nguyễn Tấn Đạt

08130022

DH08DT

Hệ thống thông tin quản lý

214471

24

Nguyễn Thị Ngọc Nữ

08130061

DH08DT

Quản trị mạng

214272

25

Nguyễn Văn Vận

08130106

DH08DT

Chuyên đề Web

214374

26

Đỗ Huy Cường

08130111

DH08DT

ĐACN Mạng máy tinh & TT

214287

27

Nguyễn Đức Bình

11329008

CD11TH

Bảo mật mạng máy tính & HT

214272

28

Vũ Nhật Tiến

11329105

CD11TH

Lập trình Web

214462

29

Phạn Thị Thùy Vy

11329127

CD11TH

Lập trình mạng

214252

30

Đặng Thị Kim Ngoan

11329140

CD11TH

Thiết kế hướng đối tượng

214352

31

Nguyễn Văn Trọng

10329034

CD10TH

Nhập môn CNPM

214371

32

Nguyễn Thanh Vũ

10329037

CD10TH

Lập trình mạng

214252

33

Nguyễn Quốc Cường

09329009

CD09TH

An toàn và bảo mật hệ thống

214464

34

Phạm Ngọc Duy

09329014

CD09TH

An toàn và bảo mật hệ thống

214464

35

Nguyễn Thị Hạnh

09329026

CD09TH

Nhập môn CNPM

214371

36

Nguyễn Thị Như Ngọc

09329058

CD09TH

Chuyên đề Web

214274

37

Bồ Minh Sang

09329073

CD09TH

Hệ quản trị CSDL

214451

38

Huỳnh Trung Hồ

09344009

CD09TH

Chuyên đề Web

214374

39

Ngô Văn Luật

09344012

CD09TH

ĐACN Mạng máy tinh & TT

214287

40

Hoàng Thị Thu Hiền

09329029

CD09TH

ĐACN Mạng máy tinh & TT

214287

Số lần xem trang : :4323
Nhập ngày : 16-10-2012
Điều chỉnh lần cuối :

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba tám bốn bảy chín

Xem trả lời của bạn !