Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 1348
Toàn hệ thống: 14731
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

1. Thời gian: 09h00 ngày 17/9/2012

2.  Địa điểm: Phòng Trưởng Khoa CNTT

3.  Nội dung: Xét tốt nghiệp cho sinh viên các lớp DH08DT, CD09TH và CD08TH; Xét tốt nghiệp bổ sung cho sinh viên các lớp DH07DTH, DH07DTM, DH06DTH, DH06DTM, DH05DTM, CD07TH, TC06DT, TC05DTDN, TC04DTCM, TC04DTBN.

4.  Thành phần Hội đồng xét tốt nghiệp:

1/ TS. Phạm Văn Tính                             : Chủ tịch Hội đồng

2/ ThS. Lê Phi Hùng                                : Phó Chủ tịch Hội đồng

3/ KS. Tô Minh Nhựt                               : Bí thư Đoàn Thanh niên

4/ KS. Đỗ Thị Yến Nhi                            : Thư ký Hội đồng

Hội đồng xét dựa trên Quy định 1302/QĐ-ĐT-ĐHNL ngày 05/9/2008 về Đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ của Đại học Nông Lâm TPHCM; Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 về Quy chế Đào tạo Đại học - Cao đẳng chính quy; Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2007 về Quy chế Đào tạo Đại học - Cao đẳng vừa làm vừa học; và có kết quả học tập của SV, kết quả trả nợ học phần của SV, đơn đề nghị xét tốt nghiệp của SV;

Hội đồng thống nhất:

Lớp

Sĩ số

Đã TN

Xóa tên

Chưa TN

Xét TN đợt này

Còn lại

DH08DT

96

4

10

82

4

78

CD09TH

52

2

0

50

1

49

CD08TH

43

8

24

11

2

9

DH07DTH

70

41

5

24

16

8

DH07DTM

44

28

4

12

6

6

DH07DTGL

23

22

0

1

0

1

DH06DTH

71

67

3

1

1

0 (khóa sổ)

DH06DTM

60

55

4

1

1

0 (khóa sổ)

DH05DTH

47

47

0

0

0

0 (khóa sổ)

DH05DTM

50

44

5

1

1

0 (khóa sổ)

CD07TH

72

36

30

6

4

2

TC06DT

30

15

3

12

6

6

TC05DTDN

46

20

8

18

0

18

TC04DTBN

73

50

23

0

0

0 (khóa sổ)

TC04DTCM

77

66

9

2

2

0 (khóa sổ)

Tổng

854

505

119

230

53

177

 
Thông tin chi tiết sinh viên xem file đính kèm: data/Bien ban xet tot nghiep dot 3 - hoan thien 10_10_2012.pdf

Số lần xem trang : :5483
Nhập ngày : 15-10-2012
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Kết quả phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(22-03-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp - đợt tháng 3/2017(15-03-2017)

Thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(03-03-2017)

Biên bản họp xét duyệt đề cương chi tiết KLTN HK2/2016-2017(16-02-2017)

Thông báo Thời gian báo cáo và nộp KLTN HK1/2016-2017(13-02-2017)

Thông báo về việc xét tốt nghiệp, đợt tháng 12/2016(11-01-2017)

V/v làm KLTN HK2 năm học 2016-2017(16-12-2016)

Đơn cứu xét của sinh viên bị buộc thôi học học kỳ 2 năm học 2015-2016(07-12-2016)

Danh sách sinh viên bị Cảnh báo học vụ, Buộc thôi học, học kỳ 2 năm học 2015 - 2016(24-10-2016)

Danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017(20-10-2016)

Thông báo giải thưởng Nữ Sinh viên công nghệ thông tin năm 2016(19-10-2016)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín chín bốn sáu hai