Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

DH12DT:                       Cô Mai Anh Thơ

                                      ĐT: 0903.197.188

                                      Email: tho@hcmuaf.edu.vn

DH11DT:                       Cô Nguyễn Thị Tú Mi

                                      ĐT: 0987.660.161

                                      Email: nttmi@hcmuaf.edu.vn

DH10DT:                       Thầy Phạm Công Thiện

                                      ĐT: 0988.533.468

                                      Email: pcthien@hcmuaf.edu.vn

DH09DT:                       Thầy Lê Phi Hùng

                                      ĐT: 0908.005.585

                                      Email: hunglephi@hcmuaf.edu.vn

CD12TH:                       Cô Trần Lê Như Quỳnh

                                      ĐT: 0907.665.635

                                      Email: nquynh@hcmuaf.edu.vn

CD11TH:                       Cô Nguyễn Thị Phương Trâm

                                      ĐT: 0916.975.668

                                      Email: ntptram@hcmuaf.edu.vn

CD10TH:                       Thầy Phan Võ Minh Thắng

                                      ĐT: 0903.310.551

                                      Email: thangpvm@hcmuaf.edu.vn

CD09TH:                       Thầy Nguyễn Thanh Phước

                                      ĐT: 0907.868.240

                                      Email: ntphuoc@hcmuaf.edu.vn

Số lần xem trang : :4253
Nhập ngày : 25-09-2012
Điều chỉnh lần cuối :

Danh sách cố vấn học tập khoa CNTT năm học 2016-2017(07-09-2016)

Danh sách cố vấn học tập khoa CNTT năm học 2015-2016(03-09-2015)

Danh sách cố vấn học tập khoa CNTT năm học 2013-2014(23-08-2013)

Danh sách Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập các lớp NH 2011-2012 [Cap nhat 31/01/2012](22-11-2011)

Danh sách Cố vấn học tập NH 2011-2012(09-09-2011)

Danh sách Cố vấn học tập các lớp(07-12-2010)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín sáu sáu chín sáu

Xem trả lời của bạn !