Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

THÔNG BÁO

(V/v xét thôi học cho SV năm học 2011-2012

 

1.     Sinh viên bị buộc thôi học nếu điểm trung bình năm học đạt dưới 3.5 (tính theo hệ điểm 10)

2.     Trường hợp sinh viên có ĐTB năm học dưới 3.5 (tính theo hệ điểm 10) nhưng không vi phạm điểm b điều 16 trong Quy chế đào tạo Đại học – Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ của Nhà trường (chi tiết trong sổ tay sinh viên hoặc tại http://pdt.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=4776&ur=pdt), thì nộp bảng điểm có dấu của Phòng Đào tạo về Khoa để xem xét.

Hạn cuối đến 25/9/2012

3.     Sinh viên hệ đại học bị buộc thôi học nếu có nguyện vọng xét chuyển xuống hệ cao đẳng, làm thủ tục xét như sau:

-         Sinh viên nộp đơn xin chuyển hệ xuống hệ cao đẳng (có chữ ký xác nhận của phụ huynh), đơn do sinh viên viết tay hoặc tự đánh máy.

-         Kèm theo bảng điểm có dấu của Phòng Đào tạo

-         Thời hạn: 28/9/2012

Số lần xem trang : :4392
Nhập ngày : 21-09-2012
Điều chỉnh lần cuối :21-09-2012

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai tám năm bốn sáu

Xem trả lời của bạn !