Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho SV lớp DH08DT, CD09TH

và các lớp hệ niên chế)

 Khoa Công nghệ thông tin sẽ tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp DH08DT, CD09TH, CD08TH, CD07TH, DH06DTM, TC04DTCM đã được công nhận tốt nghiệp theo các Quyết định số 1456/ QĐ-ĐHNL-ĐT  ký ngày 20/7/2012 và số 1495/QĐ-ĐHNL-ĐT ký ngày 24/7/2012.

Thời gian: 08g00, Thứ 5 ngày 20/9/2012

Địa điểm: Hội trường P100 (khu Phượng Vỹ - ĐH Nông Lâm TP.HCM)

Sau thời hạn trên, nếu sinh viên không nhận bằng tốt nghiệp thì liên hệ Phòng Đào tạo để làm thủ tục nhận bằng.

Lưu ý: Sinh viên phải ký sổ nhận văn bằng tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo trước ngày 20/9/2012 (chi tiết xem tại website của Phòng đào tạo)

Trân trọng thông báo.

Đính kèm file:  data/QD1456ngay20-7-12(511TC).pdf

                                   data/QD1495ngay24-7-12(44CD172DH).pdf

Số lần xem trang : :4392
Nhập ngày : 14-09-2012
Điều chỉnh lần cuối :

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín không ba sáu sáu

Xem trả lời của bạn !