Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 1. DANH SÁCH SINH VIÊN XÉT ĐIỀU KIỆN THI TỐT NGHIỆP LẦN 2 VÀO T9/2012

* Lưu ý: Sinh viên không đăng ký môn học sẽ không được dự thi.
* Thời gian thi dự kiến: đầu T10/2012

 2. DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TỐT NGHIỆP VÀO T9/2012

* Lưu ý: Sinh viên phải trả nợ môn học theo thời hạn quy định

 

* Nếu quá thời hạn quy định mà Sinh viên chưa trả nợ xong các môn học thì xem như không hoàn tất chương trình học
   Nhà trường sẽ xóa tên đối với những sinh viên quá hạn
* Mọi thắc mắc Sinh viên liên hệ: Giáo vụ khoa CNTT
   SV theo dõi thông báo thường xuyên tại website khoa CNTT

Số lần xem trang : :4568
Nhập ngày : 12-09-2012
Điều chỉnh lần cuối :12-09-2012

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba tám năm tám năm

Xem trả lời của bạn !