Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 1823
Toàn hệ thống: 28733
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

THÔNG BÁO

(V/v xét điều kiện thi tốt nghiệp lần 2 cho SV hệ niên chế)

 

 Theo kế hoạch hàng năm, khoa CNTT tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ niên chế vào 2 đợt: lần 1 vào tháng 6 và lần 2 vào tháng 9. Nay khoa thông báo đến các bạn sinh viên hệ niên chế một số vấn đề như sau:

  • Sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 2 vào tháng 9/2012 khi:

-            Đã qua hết tất cả các môn học bình thường trong khung CTĐT.

-            Đã đăng ký thành công môn thi TN vào HK2 hoặc HK3/2011-2012.

  • Trường hợp sinh viên đã qua hết tất cả các môn học bình thường trong khung CTĐT nhưng chưa đăng ký môn thi tốt nghiệp thì nộp đơn xin đăng ký môn thi TN cho Giáo vụ khoa, hạn cuối đến ngày 07/9/2012

Lưu ý: sinh viên không đăng ký môn thi tốt nghiệp sẽ không được dự thi.

Số lần xem trang : :3900
Nhập ngày : 30-08-2012
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Kết quả phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(22-03-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp - đợt tháng 3/2017(15-03-2017)

Thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(03-03-2017)

Biên bản họp xét duyệt đề cương chi tiết KLTN HK2/2016-2017(16-02-2017)

Thông báo Thời gian báo cáo và nộp KLTN HK1/2016-2017(13-02-2017)

Thông báo về việc xét tốt nghiệp, đợt tháng 12/2016(11-01-2017)

V/v làm KLTN HK2 năm học 2016-2017(16-12-2016)

Đơn cứu xét của sinh viên bị buộc thôi học học kỳ 2 năm học 2015-2016(07-12-2016)

Danh sách sinh viên bị Cảnh báo học vụ, Buộc thôi học, học kỳ 2 năm học 2015 - 2016(24-10-2016)

Danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017(20-10-2016)

Thông báo giải thưởng Nữ Sinh viên công nghệ thông tin năm 2016(19-10-2016)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2016(29-09-2016)

Thông báo v/v Thời gian nhận đề cương chi tiết KLTN HK1/2016-2017(29-08-2016)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn tám bảy sáu tám