Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 1327
Toàn hệ thống: 14582
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

CÁC BẠN SINH VIỆN THỰC HIỆN THEO NHỮNG BƯỚC SAU:

1.      1. LỚP TRƯỞNG THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN TRONG LỚP NẾU CÁC BẠN CẦN KÝ BỔ SUNG GIẤY TỜ CHO ĐƠN XÁC NHẬN NGÀNH NGHỀ ĐỘC HẠI NỘP VỀ ĐỊA PHƯƠNG (NẾU CÁC ĐỊA PHƯƠNG NÀO CÓ YÊU CẦU) VÀ LỚP TRƯỞNG RA THỜI GIAN CUỐI CÙNG ĐỂ NHẬN ĐƠN SAU ĐÓ TẬP HỢP LẠI MANG LÊN KHOA TRÌNH KÝ NHƯ LẦN ĐẦU ĐÃ LÀM (ĐƠN XÁC NHẬN NGÀNH ĐỀ ĐỘC HẠI)

2.      2. ĐỂ TRÁNH MẤT HAY THẤT LẠC ĐƠN CỦA SINH VIÊN, KHOA KHÔNG NHẬN ĐƠN TRỰC TIẾP TỪ SINH VIÊN CÁC LỚP MÀ NHẬN CHỈ NHẬN ĐƠN THÔNG QUA LỚP TRƯỞNG.

3.      CÁC BẠN SINH VIÊN TRONG LỚP NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN ĐÚNG NHƯ QUY ĐỊNH ĐÃ THÔNG BÁO.

 TP. HCM, NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2012

            KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Số lần xem trang : :3951
Nhập ngày : 06-07-2012
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Kết quả phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(22-03-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp - đợt tháng 3/2017(15-03-2017)

Thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(03-03-2017)

Biên bản họp xét duyệt đề cương chi tiết KLTN HK2/2016-2017(16-02-2017)

Thông báo Thời gian báo cáo và nộp KLTN HK1/2016-2017(13-02-2017)

Thông báo về việc xét tốt nghiệp, đợt tháng 12/2016(11-01-2017)

V/v làm KLTN HK2 năm học 2016-2017(16-12-2016)

Đơn cứu xét của sinh viên bị buộc thôi học học kỳ 2 năm học 2015-2016(07-12-2016)

Danh sách sinh viên bị Cảnh báo học vụ, Buộc thôi học, học kỳ 2 năm học 2015 - 2016(24-10-2016)

Danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017(20-10-2016)

Thông báo giải thưởng Nữ Sinh viên công nghệ thông tin năm 2016(19-10-2016)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm chín bốn sáu không