Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 670
Toàn hệ thống: 21288
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Ø  Nhiệm vụ 1: Đối với các bạn sinh viên là lớp trưởng các lớp đầu vào (DH09DT, CD09TH,……)

1)     Nhận đơn xác nhận các ngành nghề độc hại của các bạn sinh viên hiện đang theo học trong lớp : kiểm tra các bạn SV có trong trường hợp buộc thôi học hay  không, nếu có thì không nhận đơn và kiểm tra đầy đủ các thông tin cần điền trong đơn (có file mẫu đính kèm) .

2)     Hạn cuối nộp đơn lên khoa (Khoa chỉ nhận đơn qua Lớp Trưởng, không nhận trực tiếp từ SV để tránh trường hợp mất đơn của SV)  ký xác nhận  học kỳ 1 hằng năm : 15/11 (ngày 15 tháng 11) ; Học kỳ 2 hằng năm: 30/03 ( ngày 30 tháng 03) . Hạn trả đơn đã ký cho lớp trưởng: sau 1 tuần.

3)     Các bạn lớp trưởng mang đơn mà Ban Chủ Nhiêm Khoa đã ký lên Phòng Hành Chính (Phòng số 7) đóng mộc của Trường và sau đó Lớp trưởng thông báo đến các bạn SV đến nhận đơn.

Ø  Nhiệm vụ 2: Đối với các bạn sinh viên bình thường

1)     Nhà Trường đã gửi qua mail SV đơn ký xác nhận ngành nghề nặng nhọc, độc hại; các bạn in ra và điền đầy đủ thông tin vào đơn (file đính kèm)

2)     Thời hạn nộp đơn cho lớp trưởng học kỳ 1 hằng năm : trước 15/11 (ngày 15 tháng 11) ; Học kỳ 2 hằng năm: trước 30/03 ( ngày 30 tháng 03). Hạn trả đơn đã ký cho lớp trưởng: sau 10 ngày.

3)     Nghiêm túc thực hiện đúng theo những hướng dẫn mà Khoa đã thông báo để hoàn thành tốt công việc ký xác nhận đơn (Khoa chỉ ký đơn 1 lần/1 học kỳ đối với 1 sinh viên)

 

HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN NGÀNH NGHỀ ĐỘC HẠI

MẪU ĐƠN XÁC NHẬN

Số lần xem trang : :4199
Nhập ngày : 05-06-2012
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Kết quả phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(22-03-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp - đợt tháng 3/2017(15-03-2017)

Thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(03-03-2017)

Biên bản họp xét duyệt đề cương chi tiết KLTN HK2/2016-2017(16-02-2017)

Thông báo Thời gian báo cáo và nộp KLTN HK1/2016-2017(13-02-2017)

Thông báo về việc xét tốt nghiệp, đợt tháng 12/2016(11-01-2017)

V/v làm KLTN HK2 năm học 2016-2017(16-12-2016)

Đơn cứu xét của sinh viên bị buộc thôi học học kỳ 2 năm học 2015-2016(07-12-2016)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám hai chín năm chín

Xem trả lời của bạn !