Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Khoa CNTT thông báo đến lớp các SV lớp DH07DTGL sẽ báo cáo luận văn tốt nghiệp đợt 2 vào ngày 25/02/2012 (thứ bảy)

Đề nghị các bạn thực hiện nghiêm túc

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

THÔNG BÁO

(V/v bảo vệ luận văn tốt nghiệp đợt 2 lớp DH07DTGL)

+  Thời gian chấm điểm luận văn tốt nghiệp: từ ngày 21/02 - 24/02/2012.

* Lưu ý: Sinh viên in 2 quyển luận văn và liên hệ nộp trực tiếp cho GVHD và GVPB để chấm điểm.

+ Thời hạn Giảng viên chấm xong: hạn cuối đến ngày 24/02/2012.

* Lưu ý: Giảng viên gửi danh sách sinh viên không đủ điều kiện báo cáo về cho Giáo vụ, hạn cuối đến ngày 24/02/2012.

+ Thời gian bảo vệ luận văn tốt nghiệp: ngày 25/02/2012.

 

                                                                                             TP. HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2012

 

Số lần xem trang : :4226
Nhập ngày : 14-02-2012
Điều chỉnh lần cuối :20-02-2012

Thông báo

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Kết quả phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một sáu tám sáu không

Xem trả lời của bạn !