Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 2536
Toàn hệ thống: 34346
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NÔNG LÂM  TP.HCM

KHOA CNTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2011

 

THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp)

 

Khoa Công nghệ thông tin sẽ tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp DH07DTH, DH07DTM, CD08TH và TC06DT đã được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 1819/QĐ-ĐHNL-ĐT, 1820/QĐ-ĐHNL-ĐT, 1821/QĐ-ĐHNL-ĐT ký ngày 14 tháng 9 năm 2011 và tất cả sinh viên tốt nghiệp bổ sung theo Quyết định 2167/QĐ-ĐHNL-ĐT và 2169/QĐ-ĐHNL-ĐT ký ngày 20 tháng 10 năm 2011.

Thời gian: 07g00 ngày 06/12/2011

Địa điểm: Hội trường P100 khu Phượng Vỹ

Đối với các sinh viên được khen thưởng theo Quyết định số 2206/QĐ-ĐHNL-ĐT và 2207/QĐ-ĐHNL-ĐT, đề nghị các bạn sau khi làm lễ xong đến Phòng Kế hoạch-Tài chính nhận tiền thưởng (gặp cô Nhi – Thủ quỹ). Khi đi nhớ mang theo thẻ sinh viên và CMND.

Lưu ý: Sinh viên các lớp theo dõi lịch ký sổ nhận bằng tốt nghiệp tại website Phòng Đào tạo để hoàn tất thủ tục đúng thời hạn.

 

 

Số lần xem trang : :4107
Nhập ngày : 30-11-2011
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Kết quả phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(22-03-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp - đợt tháng 3/2017(15-03-2017)

Thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(03-03-2017)

Biên bản họp xét duyệt đề cương chi tiết KLTN HK2/2016-2017(16-02-2017)

Thông báo Thời gian báo cáo và nộp KLTN HK1/2016-2017(13-02-2017)

Thông báo về việc xét tốt nghiệp, đợt tháng 12/2016(11-01-2017)

V/v làm KLTN HK2 năm học 2016-2017(16-12-2016)

Đơn cứu xét của sinh viên bị buộc thôi học học kỳ 2 năm học 2015-2016(07-12-2016)

Danh sách sinh viên bị Cảnh báo học vụ, Buộc thôi học, học kỳ 2 năm học 2015 - 2016(24-10-2016)

Danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017(20-10-2016)

Thông báo giải thưởng Nữ Sinh viên công nghệ thông tin năm 2016(19-10-2016)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu chín sáu tám chín